Metodele inovaţionale de învăţământ asigură succesul şcolii

5 12 2021 GODINESTI 2

În localitatea Godineşti din regiunea Cernăuţi se află o instituţie de învăţământ unică în felul ei, care ţine de Comunitatea Teritorial Unită Ostriţa. Pedagogii de la această şcoală aplică în activitatea lor metode de învăţământ inovaţionale, în deosebi învăţământul bilingv, iar elevii de aici obţin stabil la evaluările independente externe indici înalţi.

Din Comunitatea Teritorial Unită Ostriţa fac parte opt localităţi cu o populaţie totală de 12 mii persoane. Aproape toate satele sunt româneşti, numai unul – ucrainean. De asemenea, în Comunitate activează Teatrul românesc de amatori – de la Casa de cultură din Horbova. Funcţionează 8 instituţii de învăţământ mediu general, între care şi Complexul Instructiv-Educativ Godineşti, cu circa 200 de elevi. Procesul eficient de instruire este asigurat de 30 de profesori, care aplică în munca lor practici de învăţământ moderne.

Din anul 2012 CIE Godineşti funcţionează în cadrul platformei ştiinţifice-experimentale de nivel regional cu tema „Formarea competenţei de păstrare a sănătăţii la preşcolari şi la elevii din clasele primare”. În această direcţie sunt folosite noi metode experimentale de instruire şi educare a elevilor: terapiile prin jocul de nisip, din vârful degetelor şi vederii, aromaterapia şi terapia prin culori.

Câţiva ani la rând această instituţie de învăţământ  are cel mai mare rating între şcolile din Comunitate potrivit rezultatelor  evaluărilor independente externe. În fiecare an absolvenţii de la CIE Godineşti susţin cu succes aceste evaluări la toate obiectele. De exemplu, în anul de învăţământ 2019/2020 elevii de la CIE Godineşti au ocupat locul doi pe raion şi locul întâi pe Comunitate după rezultatele evaluărilor.

„La instituţia noastră de învăţământ limba ucraineană este studiată de elevi ca limbă de stat. Ea constituie componenta de bază obligatorie a conţinutului învăţământului pentru minorităţile naţionale din Ucraina.  Astfel, noi combinăm învăţământul în două limbi: în română şi în ucraineană. De exemplu, elevii se folosesc de manualul în limba română, iar de caietul tipărit – în limba ucraineană.  Datorită acestui fapt copiii au posibilitate să îmbine învăţământul în două limbi, să însuşească limba de stat fără a renunţa la limba maternă. Unele teme chiar şi la disciplinele predate în limba română (de regulă, obiectele de ştiinţe naturale) sunt redate în limba ucraineană. În rezultat, elevilor noştri le vine mai uşor la evaluările independente externe”, a menţionat directorul adjunct pentru munca educativă, profesoara de limba şi literatura ucraineană, Irina Gnatiuc.

5 12 2021 GODINESTI 1

Pregătirile pentru susţinerea evaluărilor independente externe se desfăşoară exclusiv în limba de stat, ceea ce uşurează sarcinile elevilor în timpul examenelor. Instruirea concomitentă în câteva limbi facilitează dezvoltarea capacităţilor comunicative, memoriei, elevii devin mai mobili, mai toleranţi, mai flexibili, adică mai bine pregătiţi pentru greutăţile vieţii.

În iunie 2019 instituţia respectivă a intrat în componenţa grupului experimental cu tema „Dezvoltarea competenţei comunicative în mediul de învăţământ policultural prin mijloacele tehnologiei CLIL”. Scopul acestei activităţi constă în crearea materialelor de învăţământ proprii prin integrarea obiectelor limba ucraineană şi informatica.

„Lucrăm cu elevii din clasa a cincea, pentru care am pregătit fişe cu exerciţii. Elevii participă activ la proiect. Împreună cu părinţii ei au pregătit lapbook-uri, gazete, broşuri pe temele propuse”, a precizat doamna Irina.

Profesorii de la Complexul Instructiv-Educativ au grijă de ridicarea nivelului de calificare. De exemplu, în anii 2018-2019 pedagogii au participat la Academiile de vară „Învăţăm împreună”, organizate în cadrul proiectului respectiv, care pregăteşte profesori de limba ucraineană pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, unde limba ucraineană este predată ca limbă de stat (după metoda a doua) şi în corespundere cu noile standarde de învăţământ.

„Pentru mine, cât şi pentru profesorii de la instituţia noastră, a fost foarte interesantă participarea la acţiunile din cadrul Proiectului „Învăţăm împreună”, de la care am aflat cum profesorii pot să-i intereseze pe elevi, pentru care limba ucraineană nu este limba lor maternă. Principalul avantaj al proiectului constă în atmosfera de comunicare, creată fără anumite eforturi şi care s-a menţinut în decursul întregii săptămâni. A fost excelent, fiecare îşi expunea liber gândurile, toţi ascultau cu atenţie, iar dialogurile au dat naştere la noi idei. Pentru mine a fost important să aflu cum elevii pot fi obişnuiţi să-şi completeze de sine stătător cunoştinţele”, şi-a împărtăşit impresiile despre Academiile de vară doamna Irina.

De asemenea, din iniţiativa Proiectului „Învăţăm împreună”a fost creat cursul online „Limba ucraineană pentru fizicieni şi lirici” pentru profesorii de biologie, chimie, fizică şi matematică. Cursul fără plată online le va ajuta să-şi perfecţioneze însuşirea limbii şi deprinderile lingvistice, să-şi îmbunătăţească nivelul de comunicare cu elevii în limba de stat. După încheierea cursului, îndeplinirea tuturor exerciţiilor practice şi susţinerea testelor de control, profesorii vor primi certificatul respectiv.

Pedagogii caută permanent noi metode de predare a limbii ucrainene pentru a le asigura elevilor lor cât mai multe posibilităţi în viitor.

„Sunt mai multe metode de însuşire a limbii ucrainene, bunăoară comunicarea profesorului, convorbirea, urmărirea vorbirii, exerciţiile, folosirea materialelor vizuale (scheme, tabele etc.), lucrul cu manualul, excursiile. Eu aş evidenţia metoda de cercetare. Ea este folosită pentru a stimula activitatea creativă a elevilor, ea prevede formarea deprinderilor la elevi de a acumula de sine stătător cunoştinţe, de a cerceta obiectul ca fenomen, de a face concluzii, de a aplica cunoştinţele obţinute în practică. În prezent este foarte greu să-i interesezi pe elevi, iar aceste metode ne sunt de folos în această privinţă”, a conchis Irina Gnatiuc.

Acest material a fost creat cu susţinerea financiară a Uniunii Europene şi Ministerului de Externe al Finlandei. Conţinutul publicaţiei ţine în mod exclusiv de responsabilitatea autorului şi nu redă neapărat opiniile Uniunii Europene, Ministerului de Externe al Finlandei.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий