Minimizarea salariilor – un risc pentru oameni de a nu primi pensie în viitor

pensiii

Unde întreprinderi şi antreprenori utilizează diverse scheme pentru a minimiza salariul angajaților săi, fapt care, le rândul său, duce la o reducere a veniturilor în bugetul fondului de pensii, dăunează Înfăptuirii reformelor sociale şi influienţează negativ asupra bunăstării fiecărui cetăţean din regiunea noastră.

Astfel, pentru a reduce povara fiscală în rândul angajatorilor este urmărită practica de a încheia cu angajaţii săi contracte cu caracter civil sau de drept. Conform rezultatelor analizei raportării asigurătorilor, 558 angajatori au încheiat contracte civile cu aproape 3300 de angajaţi.

Trebuie remarcat faptul că, atunci când conform contractelor cu caracter civil sau de drept angajatorii execută plata salariilor le un nivel mai mic decât cel legal ei nu întotdeauna plătesc contribuţia socială unică. Acest lucru pe viitor influienţează asupra perioadei de contribuţie necesare pentru asigurarea cu pensie, deoarece în stagiunea de asigurare creditată sunt incluse doar lunile pentru care a fost plătită contribuția socială unică, care la rândul său, n-a fost mai mică decât nivelul minim legal.

Deci, fiind de acord cu diverse scheme pentru a reduce la minimum salariile, oamenii trebuie să înţeleagă clar, că pe viitor poate apărea riscul asociat cu protecţia drepturilor lor de muncă, protecţia socială în cazul unor situaţii dificile de viaţă şi asigurarea cu pensii în viitor.

Serviciul de presă al

Departamentului principal al Fondului

de pensii din Ucraina în regiunea Cernăuţi

Lasă un răspuns