Ne-a părăsit Ion Crețu…

inmemoriam-new

La 2 august, nu cu mult după jubileul său de 80 de ani, a decedat la Tereblecea sa natală publicistul și traducătorul Ion Crețu. Aceasta este o pierdere grea pentru ziaristica românească din regiunea Cernăuți. Or, Ion Crețu a fost unul din pilonii ei. Ziarist exigent, care calcula fiecare cuvânt înainte de a-l așterne pe hârtie, în ultima perioadă a activității sale s-a consacrat mai mult readucerii în Bucovina, dar și în întregul spațiu românesc a creației lui Vasile Posteucă, corespondând nemijlocit cu soția acestuia din Canada. A reușit să publice și proza, și poezia lui Vasile Posteucă, un mare fiu al Bucovinei, care după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost nevoit să emigreze peste ocean. A semnat un studiu despre viața și creația lui Vasile Posteucă, a contribuit ca în satul de baștină a scriitorului refugiat să i se ridice un bust. Și ultima lucrare, care a încununat activitatea de publicist a lui Ion Crețu a fost monografia Tereblecei, scrisă cu mare dragoste și cu iscusința de a trata evenimentele istorice. De la prima frază și până la ultima din această carte se observă acuratețea stilistică a autorului.
O perioadă scurtă de timp, înainte de pensionare, Ion Crețu a fost angajat și la „Libertatea Cuvântului”, îndeplinindu-și misiunea de ziarist cu sârguință, așa cum a procedat toată viața.
Chipul luminos al lui Ion Crețu va rămâne pentru totdeauna în inimile celor care l-a cunoscut, au lucrat împreună cu el, i-au citit lucrările, l-au apreciat la justa valoare. Numele lui va rămâne pentru totdeauna în istoria zbuciumată a ziaristicii românești bucovinene din a doua jumătate a secolului trecut.
Fie-i țărâna ușoară și veșnică pomenirea!

Lasă un răspuns