Noi discuții între conducerea „Naftogaz” și „Gazprom”. Ce spune reprezentantul Ucrainei

KIEV, UKRAINE - MARCH 4, 2018: A plaque outside the main office of Naftogaz, a Ukrainian national oil and gas company, in Kiev. Pyotr Sivkov/TASS

Óêðàèíà. Êèåâ. 4 ìàðòà 2018. Òàáëè÷êà íà çäàíèè íàöèîíàëüíîé àêöèîíåðíîé êîìïàíèè "Íàôòîãàç Óêðàèíû". Ïåòð Ñèâêîâ/ÒÀÑÑ

Vineri, 13 decembrie, la Viena a avut loc o nouă rundă de negocieri între conducerea „Naftogaz”, „Gazprom” și Operatorului de tranzitare a gazului ucrainean.

Conform hromadske.ua, după discuții, directorul executiv al „Naftogaz”, Iurii Vitrenko, a anunțat că, deocamdată, este devreme pentru a vorbi despre un acord, dar negocierile continuă.

„Noi continuăm lucrul, ceea ce înseamnă deja un succes”, a declarat el menționând că Ucraina și Rusia iau cea mai constructivă poziție în cadrul negocierilor.

Anterior, Vitrenko spunea că ziua de 13 decembrie este data-limită privind încheierea unui nou acord.

Reamintim că contractul de tranzit al gazelor naturale semnat între Ucraina și Federația Rusă expiră la 31 decembrie 2019.

Добавить комментарий