O întâlnire dintre reprezentanţii comunităţii româneşti şi guvernatorul regiunii Cernăuţi

1

1La Administraţia Regională de Stat Cernăuţi a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor comunităţii româneşti cu guvernatorul regiunii, domnul Oleksandr Fişciuk.

La întâlnire au participat lideri ai organizaţiilor nonguvernamentale româneşti din regiunea Cernăuţi, dar şi reprezentanţi ai presei locale, din delegaţia comunităţii româneşti făcând parte Alexandrina Cer­nov, membru de Onoare al Academiei Române, redactor-şef al revistei „Glasul Bu­co­vinei”, Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Aca­demiei Române, preşedintele Sena­tului Uniunii Inte­rregionale „Co­munitatea Ro­mânească din Ucraina”, Ilie T. Zegrea, preşedintele So­cie­tăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, Nicolae Toma, redactor-şef al ziarului „Zorile Buco­vinei”, preşedintele Societăţii jurnaliştilor români din regiunea Cernăuţi, Simion Gociu, membru al Uniunii Scriitorilor din Ucraina, Româ­nia şi Republica Moldova, Iurie Levcic, coordonatorul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tra­dițio­nale Românești Cernăuți, ş.a.
Reprezentanţii comunităţii româneşti din Cernăuţi au discutat cu guvernatorul regiunii despre problemele de ordin cultural, educaţional şi social care apar în viaţa românilor din zonă. Liderii asociaţiilor culturale româneşti au cerut să se acorde atenţia cuvenită predării limbii şi literaturii române în şcolile cu limba română de predare, anularea cursului integrat al predării literaturii (română şi universală), asigurarea reţelei de şcoli cu predare în limba română cu specialişti care predau celelalte discipline în limba maternă.
Participanţii la întâlnire au comunicat că este necesar să se deschidă la Universitatea din Cernăuţi o Facultate cu predarea tuturor disciplinelor şcolare în limba română după modelul Universităţii din Ujgorod şi a Institutului Uma­nist-pedagogic din Mucacevo.
În acelaşi timp, liderii asociaţiilor culturale româneşti din Cernăuţi au cerut domnului Fişciuk să contribuie la organizarea de cursuri de perfecţionare pentru profesorii din şcolile româneşti la toate disciplinele şcolare, în limba română. În acest scop să fie invitaţi specialişti din România şi Republica Moldova. Să se introducă cursul de traducere a terminologiei româno-ucrainene şi ucraineano-române, să se alcătuiască şi să se editeze dicţionare terminologice bilingve pe domenii. A fost abordată problema creării de condiţii pentru a efectua practicile studenţeşti în instituţiile din România şi Republica Moldova.
În timpul întâlnirii au fost abordate şi alte aspecte importante ale vieţii comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi (printre care şi reducerea numărului de şcoli cu limba română de predare), domnul Oleksandr Fişciuk promiţând să creeze grupuri de lucru respective, care să se ocupe de soluţionarea fiecărei probleme în parte, cu implicarea reprezentanţilor comunităţii româneşti din nordul Bucovinei, ţinutul Herţa şi nordul Basarabiei.
Marin GHERMAN
Fotografie de autor

Lasă un răspuns