O nouă ediție a Concursului Național „Gramatica – știința vorbirii”

646x404

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vâlcea organizează ediția a VI-a a Concursului și Simpozionului Național de Limba Română „Gramatica – știința vorbirii”, pe data 18 februarie 2017, la Școala Gimnazială Nr. 5 – Goranu, din Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. Ediția din acest an a competiției, dedicată elevilor de clasele V-VIII preocupați de corectitudinea limbii române, își propune să înregistreze o premieră, oferind posibilitatea de a participa la concurs și simpozion și elevilor și cadrelor didactice din Republica Moldova și din comunitățile românești din Ucraina, regiunile Transcarpatia, Odesa și Cernăuți, cărora organizatorii le vor asigura cazarea și masa, în perioada 17-19 februarie 2017. Pentru elevii din România, termenul limită de înscriere  la concurs și simpozion (referate) era 01.02.2017, însă organizatorii au decis extinderea perioadei pentru cei interesați din comunitățile românești din Ucraina și din Republica Moldova.

Programul concursului este următorul:
18.02.2017:
– Primirea concurenților și repartizarea în săli: ora 9.00
– Extragerea subiectelor: ora 9.00
– Distribuirea pe săli: orele 9.00 – 10.00
– Desfășurarea concursului: orele 10.00 – 12.00
– Pregătirea lucrărilor pentru corectare: orele 12.00 – 12.30
– Corectarea lucrărilor: orele 12.30 – 16.00
– Afișarea rezultatelor preliminare: ora 16.30
– Depunerea și soluționarea contestațiilor: orele 16.30 – 17.30
– Afișarea rezultatelor finale: ora 17.30
– Festivitatea de premiere: ora 18.00

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII, preocupați de corectitudinea limbii române, iar programa de concurs vizează elemente de limba română adecvate fiecărei categorii de vârstă. Fișa de înscriere trebuie trimisă la adresa de e-mail concursgramatica@gmail.com.

PROGRAMA CONCURSULUI ȘI SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „GRAMATICA-ȘTIINȚA VORBIRII”, EDIȚIA a VI-a

CLASA a V- a
1. FONETICA
■ sunetul, litera; corespondența dintre ele;
■ sunetele limbii române: vocale, consoane, semivocale;
■ diftongi, triftongi, vocale în hiat;
■ transcrierea fonetică a cuvintelor;
■ grupuri de sunete / litere;
■ despărțirea în silabe – reguli;
■ accentul.

2. LEXICUL
■ vocabularul limbii române, părțile vocabularului – fondul principal și masa vocabularului;
■ cuvântul – unitate de bază a vocabularului;
■ regionalisme și arhaisme;
■ mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului: derivarea;
■ familia lexicală; câmp lexical;
■ cuvânt de bază;
■ rădăcina (radicalul);
■ sufixe și prefixe;
■ sinonime;
■ antonime.

3. MORFOLOGIA

VERBUL
■ felul verbelor: verbe predicative, verbe nepredicative, verbe copulative, verbe auxiliare
■ moduri personale și nepersonale:
– moduri personale: indicativ, conjunctiv, condițional-optativ, imperativ – recunoaștere;
– moduri nepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin – recunoaștere.
■ timpurile modului indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfect simplu, mai-mult-ca-perfect, viitor, viitor popular;
■ persoana și numărul verbelor funcțiile sintactice ale verbelor la moduri personale (predicat verbal și predicat nominal);
■ funcțiile sintactice ale verbelor la moduri personale (predicat verbal și predicat nominal).

SUBSTANTIVUL
■ felul substantivelor: comune și proprii, simple și compuse;
■ categorii gramaticale: gen, număr și caz;
Nominativ: subiect și nume predicativ;
Acuzativ: complement, atribut substantival prepozițional, nume predicativ;
Dativ: complement;
Genitiv: atribut substantival genitival și nume predicativ;
Vocativ: fără funcții sintactice;
■ categoria determinării: articularea cu articolul hotărât, nehotărât, posesiv (genitival).

CLASA a VI- a

1. FONETICA: noțiunile din clasa a V-a.

2. LEXICUL: noțiunile din clasa a V-a la care se adaugă:
■ mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea, conversiunea;
■ derivarea parasintetică;
■ neologisme;
■ sinonime;
■ antonime;
■ paronime;
■ omonime;
■ pleonasmul.

3. MORFOLOGIA

VERBUL noțiunile din clasa a V-a la care se adaugă:
■ conjugarea verbelor (conjugarea I, conjugarea a II-a, conjugarea a III-a, conjugarea a IV-a);
■ moduri personale și nepersonale – recunoaștere și analiză;
■ funcțiile sintactice ale verbelor la moduri personale (predicat verbal și predicat nominal);
■ funcțiile sintactice ale verbelor la moduri nepersonale: (subiect, complement direct, complement indirect, complemente circumstanțiale – de loc, de timp, de mod, atribut verbal, nume predicativ; valoarea adjectivală a verbelor la participiu și gerunziu: atribut adjectival și nume predicativ).

SUBSTANTIVUL: noțiunile din clasa a V-a la care se adaugă:
■ substantive defective, substantive colective;
■ categorii gramaticale: gen, număr și caz;
Nominativ: subiect și nume predicativ;
Acuzativ: complemente (direct, indirect, de loc, de timp și de mod), atribut substantival prepozițional, nume predicativ
Dativ: complement indirect, complement circ. de mod, atribut subst. prepozițional, nume predicativ
Genitiv: atribut substantival genitival și nume predicativ, complement circ. de mod, de loc, de timp, atribut subst. prepozițional, nume predicativ;
Vocativ: fără funcții sintactice;
■ prepoziții specifice cazurilor: Ac.,D.,G.
■ categoria determinării: articularea; articolul hotărât, nehotărât, posesiv (genitival).

CLASA a VII-a

1. FONETICA: noțiunile din clasa a VI- a.

2. LEXICUL: noțiunile din clasa a VI-a la care se adaugă:

omofonele; omografele;
cuvintele polisemantice- sens propriu de bază, sens propriu secundar și sens figurat;
tipuri de sufixe și prefixe;
3. MORFOLOGIA

VERBUL: noțiunile din clasa a VI- a la care se adaugă:
verbe personale; verbe impersonale;
diatezele verbului;
locuțiuni verbale;

SUBSTANTIVUL: noțiunile din clasa a VI- a la care se adaugă:
substantive epicene;
substantive moționale;
apoziția acordată și neacordată;
numele predicativ în toate cazurile N., Ac., D., G.;
locuțiuni substantivale;
CLASA a VIII-a

Noțiunile din clasa a VII-a la care se adaugă:
tipologia propozițiilor
 după alcătuire –simplă;
–dezvoltată;
 după aspectul predicatului –afirmativă;
-negativă;
 după scopul comunicării – enunțiativă – propriu-zisă;
– optativă;
– imperativă;
– interogativă – propriu-zisă;
– optativă;
 propoziții exclamative și neexclamative;
punctuația la finalul propoziției și în interiorul acesteia;
părți de propoziție –subiectul exprimat și neexprimat;

– predicatul verbal și nominal;
– propoziția subiectivă;
– propoziția predicativă;
– atributul;
– propoziția atributivă;
– complementul direct;
– propoziția directă;

Persoană de contact: prof. Ungureanu Elena, tel: +40742918051

Regulamentul și fișa de înscriere pot fi consultate/descărcate accesând link-ul menționat mai jos:

REGULAMENT-CONCURS-NATIONAL-GRAMATICA-STIINTA-VORBIRII-EDITIA-a-VI-a.-2017-2

Sursa: tocpress.info

Добавить комментарий