O nouă pagină a colaborării universitare Cernăuţi-Suceava

IF

În spiritul cooperării dintre Cernăuţi și Suceava în domeniul cercetării academice, al colaborării prin diverse cercetări ştiinţifice comune, al organizării de evenimente în parteneriat, de schimburi inter-academice, recent, o delegaţie a Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a participat, în zilele de 11 şi 12 octombrie 2018, la Conferinţa internaţională Problemele actuale ale Ştiinţelor Umanitar-Sociale şi ale Istoriei Medicinei organizată de Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Studii Ucrainene din cadrul Universităţii Bucovinene de Stat de Medicină din Cernăuți.

Înaintea începerii lucrărilor conferinţei, delegaţia suceveană a fost primită de rectorul universităţii bucovinene, prof. univ. dr. Taraş Boiciuc, prilej cu care s-a reiterat frumoasa colaborare dintre cele două universităţi, insistându-se pe faptul că Universitatea Bucovineană de Medicină din Cernăuţi conştientizează faptul că domeniul sănătăţii este unul extrem de important pentru societatea actuală, iar gestionarea sa, responsabilă sau nu, are consecinţe pe termen lung. A salutat de asemenea intenţia ca la Suceava să se deschidă o nouă facultate, de medicină, şi a arătat că experienţa Universităţii de Stat de Medicină din Cernăuţi va fi utilă în derularea şi dezvoltarea programelor de studii.

 În deschiderea lucrărilor Conferinţei, după mesajul de salut adresat de prof. univ. dr. T. Boiciuc, rectorul Universităţii de Stat de Medicină din Cernăuţi, semnatarul acestor rânduri, lector univ. dr. Vasile M. Demciuc, directorul Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social Politice al Facultăţii de Istorie şi Geografie, a dat citire mesajului din partea delegaţiei sucevene, în care s-a subliniat convingerea că dezbaterile şi recomandările ştiinţifico-practice formulate în cadrul Conferinţei vor contribui la dezvoltarea ştiinţei, implicit a societăţii contemporane.

 Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în opt secţiuni, care au însumat 128 de comunicări. În prima secţiune, conf. univ. dr. Harieta Mareci Sabol şi lector univ. dr. Vasile M. Demciuc au prezentat comunicarea Istoria în secolul XXI. Inerţii şi entuziasme, comunicare în care s-a insistat pe faptul că problema utilităţii specializărilor umaniste în universităţi se pune în funcţie de două variabile: de piaţa muncii şi de cererea acesteia, pe de o parte, şi de viziunea despre viaţă şi provocările ei, pe de altă parte. Au insistat pe faptul că istoria, potrivit cercetătorilor Rick Shenkman şi Jeremz Dean, este mai mult decât memorie, şi că prima sarcină a istoricului este de a aminti trecutul. După-amiază, în cadrul secţiunii a treia, conf. univ. dr. Harieta Mareci Sabol a prezentat comunicarea Istoria culturii medicale în Bucovina. Interogaţii şi oportunităţi, accentuând faptul că istoria Bucovinei îndeamnă la o cercetare multidisciplinară, potrivit inventarului divers de care dispune şi care este încă insuficient exploatat, iar sănătatea, în general, este unul din cuvintele uzuale în limbajul cotidian, care, ajuns în discursul ştiinţelor sociale (istorice, în cazul nostru), capătă o multitudine de semnificaţii.

După terminarea comunicărilor, delegaţia universităţii sucevene a făcut o excursie documentară la Biserica „Sf. Gheorghe” din incinta Mănăstirii Horecea, de pe malul drept al Prutului, ridicată pe locul unde la 1712 exista o sihăstrie, iar în 1767 s-a construit biserica de piatră, la înălţarea căreia au contribuit domnitorul Moldovei Grigorie Alexandru Ghica şi împărăteasa Ecaterina a II-a Rusiei.

Crai Nou

Lasă un răspuns