O profesoară de română distinsă cu Premiul „Iuri Fedkovyci”

6 10 2019 TODORIUC 3

De cele mai multe ori Ziua orașului Cernăuți coincide cu atmosfera sărbătorească și caldă din preajma Zilei învățătorului. Este o coincidență deloc întâmplătoare: Cernăuțiul a avut și are pedagogi de marcă. La drept vorbind, aceștia și pregătesc viitorul orașului și al țării, instruind și educând generația în creștere. Pentru cei mai buni pedagogi Cernăuțiul are un premiu special – Premiul „Iuri Fedkovyci”. Printre laureații din anul curent ai acestui premiu se numără și directorul-adjunct, profesoara de română de la Școala medie nr.10, Vera Todoriuc. În momentul de față doamna Vera Todoriuc este una dintre puținii pedagogi de la Școala românească de la Roșa, care are o singură înscriere în cartea de muncă la capitolul locul de muncă. Ea și-a început activitatea în această scoală la începutul anilor 80, unde lucrează și până în prezent. Ca director-adjunct, doamna Vera își îndeplinește sârguincios îndatoririle, iar ca profesoară de română se mândrește de faptul că mulți discipoli de-ai ei au participat și participă permanent la olimpiadele de toate nivelele la limba și literatura română, obținând locuri premiante. A avut chiar participanți la Olimpiada internațională la română. În anii precedenți de Premiul orășenesc „Iuri Fedkovyci” s-au învredniciți și alți câțiva colegi ai doamnei Vera Todoriuc de la Școala medie nr.10 din Cernăuți.

Vasile Carlașciuc

6 10 2019 TODORIUC 6 102019 TODORIUC 2

Lasă un răspuns