Oare trebuia pus calul în urma căruţei? — „Odiseea” şcolilor româneşti din Balcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti

Screenshot_1

Їn timp ce „odiseea” şcolilor româneşti din Balcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti derivă de la o şedinţă judiciară la alta, la Mămăliga au poposit reprezentanţii ONU, Fondului de binefacere „Karitas Ukraina”, conducătorii unui proiect privind executarea lucrărilor de reparaţii în „şcoli de bază”, susţinut financiar de Agenţia SUA pentru dezvoltarea internaţională (USAID), precum şi reprezentanţii unei companii de construcţie din Vinnyţia, care a câştigat tenderul pentru efectuarea unor asemenea lucrări.

Їmpreună cu primarul Consiliului sătesc al comunităţii teritoriale unite Mămăliga, Arcadie Şova, ei au vizitat Şcoala medie din sat, unde acum a doua săptămână se desfăşoară lucrări de reconstrucţie a sălii sportive, ospătăriei, atelierului etc.

Delegaţia a fost solidă, dar şi volumul de lucrări este mare. Consiliul comunităţii teritoriale a decis să transforme Şcoala din Mămăliga în una de bază şi caută resurse pentru consolidarea bazei ei materiale şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru procesul de învăţământ. Este un lucru bun, dar… nu trebuia pus calul în urma căruţei.

Crearea la Mămăliga a şcolii de bază a trezit nedumeriri, proteste, învinuiri, neglijări ale opiniei publice, neluarea în considerare a intereselor pedagogilor, elevilor, părinţilor acestora din Bălcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti, căci anume şcolile din aceste sate, potrivit deciziei votate de deputaţii din comună, urmau să se transforme în filiale ale școlii de bază din Mămăliga. Iată de ce această decizie pripită, cu încălcarea unor legi, a şi fost atacată în judecată. Procesul judiciar capătă trăsăturile unei „odisee”, şi această stare de incertitudine se răsfrânge asupra procesului de învăţământ din cele trei sate. Pe fondalul ei îşi pierde luciul chiar şi o pornire nobilă.

Nimeni nu pune la îndoială necesitatea lucrărilor de reparaţie de la Şcoala medie din Mămăliga, e chiar şi o datorie a comunităţii să le ducă la bun sfârşit. Şi ar fi fost normal ca după încheierea lor să fi fost abordată problema creării şcolii de bază, cu luarea neapărată în considerare a părerii locuitorilor din Bălcăuţi, Nesvoia şi Stălineşti.

Добавить комментарий