Personalităţile zilei: 11 martie

11 03 2022 IST 1

La 11 martie — 19 decembrie 1642 sinodul de la Iaşi, Moldova, adoptă „Mărturisirea ortodoxă” a lui Petru Movilă. Anterior, în 1640, aceeaşi carte a fost oficial adoptată şi la sinodul de la Kiev. După acceptarea „Mărturisirii Ortodoxe” în sinodul Moldovei, lucrarea va fi publicată la Iaşi şi constituie cea dintâi tipăritură din Ţara Moldovei. „Mărturisirea ortodoxă” (Pravoslavnica Mărturisire) a fost tradusă în limbile latină, greacă, rusă şi română (1691). Lucrarea cuprinde 261 de întrebări şi răspunsuri, conform celor trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea. Petru Movilă este un reprezentant notoriu al culturii româneşti din prima jumătate a secolului XVII. Petru este feciorul domnitorului Munteniei şi ulterior al Moldovei Simion Movilă. Petru Movilă este unul din ultimii reprezentanţi ai literaturii de limbă slavonă din ţările române, mare cărturar şi teolog ortodox. Cărturarul poseda mai multe limbi precum slavona, greaca, latina, polona şi ucraineana. A fost arhimandrit al celebrei mănăstiri Lavra Pecerska din Kiev (din 1627), apoi şi mitropolit al Kievului şi Haliciului (din 1633). Petru Movilă a întemeiat prima şcoală superioară de la Kiev — Colegiul Kievean sau Academia Movileană din Kiev. A întemeiat tipografiile de la Kiev, Câmpulung (1635) şi Iaşi (1642). Prin înţelegerea cu mitropolitul Varlaam al Moldovei şi domnului Moldovei Vasile Lupu, mitropolitul Petru Movilă  trimite la Iaşi un grup de dascăli cu multă carte latinească în frunte cu  Sofronie Pociaţki, care în 1640 au pus bazele învăţământului superior în Moldova, având ca model colegiul de la Kiev. Este vorba de Colegiul vasilian din Iaşi în care teologia, retorica, filozofia şi alte discipline erau predate ca şi la Kiev în limbile latină, slavonă şi greacă.

În ziua de 11 martie a anului 1955 a încetat din viaţă Sir Alexander Fleming, bacteriolog englez, descoperitorul penicilinei.  Sir Alexander Fleming (1881-1955) a fost un bacteriolog scoțian, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină pe anul 1945 împreună cu Ernst Boris Chain și Sir Howard Walter Florey. În anul 1929 a descoperit penicilina. Cercetările au fost reluate în 1939 de un colectiv de la Oxford. În 1940 Fleming, doi biochimiști englezi – Ernest Boris Chain și Norman George Heatley – și un medic australian – Howard Walter Florey – au izolat și preparat în stare purificată și concentrată penicilina, una din marile realizări ale omenirii.

11 03 2022 IST 2

La 11 martie 1975  a decedat fizicianul român Eugen Bădărău. A iniţiat, în cadrul Institutului de Fizică de la Universitatea din Cernăuţi, primele cercetări cu privire la descărcările de gaze, fiind un pionier în domeniul fizicii plasmei. Eugen Bădărău (1887-1975) a fost profesor universitar, director al Institutului de Fizică București, membru al Academiei Române (din 1948). Este considerat fondatorul școlii românești de descărcări electrice în gaze și fizica plasmei.

11 03 2022 IST 3

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий