Personalităţile zilei: 15 februarie

15 02 2022 IST 1

La 15 februarie 1564 s-a născut Galileo Galilei, fizician și astronom renascentist. Galileo Galilei (1564-1642) a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian, care a jucat un rol important în Revoluţia Ştiinţifică.  El a fost numit „părintele astronomiei observaționale moderne”, „părintele fizicii moderne”, „părintele științei”  și „părintele științei moderne”. Susținerea de către Galileo a copernicanismului a dus la controverse în epocă, o mare majoritate a filosofilor și astronomilor încă susținând (cel puțin declarativ) viziunea geocentrică cum că Pământul ar fi centrul universului. După 1610, când a început să susțină public heliocentrismul, a întâmpinat o puternică opoziție din partea a numeroși filozofi și clerici, doi dintre aceștia din urmă denunțându-l inchiziției romane la începutul lui 1615. Deși la acea vreme a fost achitat de orice acuzație, Biserica catolică a condamnat heliocentrismul ca fiind „fals și contrar Scripturii” în februarie 1616, iar Galileo a fost avertizat să abandoneze susținerea sa – ceea ce a promis să facă.

La 15 februarie 1690 s-a încheiat la Sibiu tratatul secret dintre Constantin Cantemir, domnul Moldovei, şi Sfântul Imperiu Roman. În tratat se stipula că Moldova va sprijini acţiunile antiotomane ale imperiului condus de Casa de Habsburg. Tratatul cuprindea 5 articole, iar clauzele acestui document prevedeau garantarea domniei ereditare familiei Cantemir, neimpunerea religiei catolice în Moldova, ajutor reciproc în caz de invazie polonă. Moldova urma, de asemenea, să sprijine acțiunile antiotomane ale habsburgilor, după ce forțele imperiale vor ajunge la Brăila sau Siret.

15 02 2022 IST 2

La 15 februarie 1831 s-a născut vestitul arhitect, savant şi mecenat ceh, Josef Hlavka. Josef Hlavka (1831-1908) a fost fondatorul şi preşedintele Academiei cehe de litere şi arte, autorul mai multor edificii din Viena şi Praga. În perioada 1864-1873 el a activat în Bucovina, unde după proiectele lui a fost construită Reşedinţa Mitropoliţilor Bucovinei şi Dalmaţiei (în prezent corpul central al Universităţii Naţionale „Iu.Fedkovyci”) din Cernăuţi. În anul 2011 Ansamblul arhitectonic „Reşedinţa  Mitropoliţilor Bucovinei şi Dalmaţiei” a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În creaţia sa din Ucraina Josef Hlavka a folosit stilul romano-bizantin, îmbinat cu motive ale artei populare locale.

15 02 2022 IST 3

În ziua de 15 februarie anul 1840 s-a născut Titu Maiorescu, întemeietor al criticii româneşti moderne, fondatorul Societăţii literare „Junimea”, membru fondator al Societăţii Academice Române, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri al României. Titu Maiorescu (1840-1917) a fost o personalitate remarcabilă a României de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Maiorescu este autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond, baza junimismului politic și „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici.

15 02 2022 IST 4

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий