Poliția din Cernăuți împreună cu colegii din România vor intensifica  eforturile de prevenire a traficului de ființe umane

poliţiaa

Potrivit  serviciului de presă al Poliției Naționale din regiunea Cernăuți, un grup de ofițeri de poliție din Cernăuţi au efectuat o vizită la colegii din România. În cadrul întâlnirii, ce a avut loc la Centrul Sud Est European de Aplicare a Legii (SELEC) din  Bucureşti, au fost discutate aspecte legate de cooperarea bilaterală.  Anatoli Dmitriev, şeful Poliției din regiunea Cernăuți, și-a exprimat speranța că poliția din Cernăuți va putea să se alăture activităţii Centrului juridic din România. Împreună cu colegii  români a fost abrodată problema criminalității transfrontaliere. Ambele părți au convenit asupra informării reciproce și a contracarării unor astfel de infracțiuni precum migrația ilegală, traficul de ființe umane și sclavia în toate manifestările sale.

Potrvit site-uli Ministerului român de Externe, Centrul Sud Est European de Aplicare a Legii (SELEC), cu sediul în Bucureşti, este o organizaţie internaţională de aplicare a legii ce reuneşte 12 state membre. SELEC are ca obiectiv oferirea de sprijin statelor membre şi intensificarea coordonării în scopul prevenirii şi combaterii infracționalității transfrontaliere, fiind continuatorul Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI). SELEC este singura organizaţie din sud-estul Europei care acţionează în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, la nivel operaţional, reunind autorităţile poliţieneşti şi vamale din cele 12 state membre.

Statele  membre SELEC sunt: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Turcia şi Ungaria.

Cooperarea cu SELEC este posibilă pentru orice stat, organizaţie sau organism internaţional care are un interes special în cooperarea în domeniul aplicării legii, în regiunea Europei de Sud-Est.

Statutul de Partener Operaţional  conferă dreptul de a participa la activităţile operaţionale desfăşurate de SELEC şi de a schimba informaţii şi date cu caracter personal şi informaţii clasificate. De asemenea, Partenerii Operaţionali au dreptul de a participa la toate întâlnirile şi activităţile desfăşurate de SELEC.

În prezent, INTERPOL, Italia şi SUA deţin statutul de Partener Operaţional. Statutul de Observator oferă posibilitatea de a primi informaţii strategice şi de a participa la întâlniri, training-uri şi seminarii organizate de SELEC.

În prezent, următoarele state deţin statut de observator la SELEC: Austria, Belgia, Franţa, Georgia, Germania, Israel, Japonia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Republica Cehă, Republica Slovacă, Ucraina şi organizaţii internaţionale precum: European Union Border Assistance Mission (EUBAM), International Organization for Migration (IOM), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Organizaţia Mondială a Vămilor (WCO) şi UNMiK.

poliţia

Добавить комментарий