Ponderea cuvântului poetic şi ştiinţific al lui Boris Bunciuk

10 09 2020 LC site BUNCIUK 1

La 10 septembrie îşi sărbătoreşte jubileul de 65 de ani poetul şi profesorul, decanul Facultăţii de Filologie a Universităţii Naţionale „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi, Boris Bunciuk.

În septembrie 1972 Boris Bunciuk şi-a început studiile la această facultate şi de atunci n-a mai părăsit-o. Aici s-a format ca personalitate notorie, aici a urcat treptele ştiinţifice şi didactice, iar de mulţi ani se află în fruntea Facultăţii de Filologie. Boris Bunciuk este un poet profund, modern, la fel de temeinic a studiat ars poetica din punct de vedere ştiinţific. Pentru monografia sa despre versificarea în creaţia lui Ivan Franko i s-a acordat titlul de doctor habilitat. De altfel, profesorul Boris Bunciuk a participat şi a prezentat o comunicare în cadrul unei conferinţe ştiinţifice de la Bucureşti, consacrate vieţii şi creaţiei lui Ivan Franko, traduse şi popularizate în România.

Boris Bunciuk era la începutul activităţii sale, când i s-a încredinţat postul de decan al Facultăţii de Filologie şi poartă această enormă responsabilitate până  în prezent. În cadrul Facultăţii funcţionează Catedra de Filologie Română şi Clasică. Decanul Boris Bunciuk susţine ideile promovate de titularii Catedrei. Aceasta o pot confirma absolvenţii ei, specialişti în domeniul literelor române, din ultimele decenii.

Creaţia poetică a lui Boris Bunciuk este de rezonanţă general ucraineană. Cele mai importante plachete de versuri ale sale – „În loc de centurii” şi „Elegii cernăuţene” – au apărut la edituri din Kiev. Unele poeme ale lui Boris Bunciuk au fost traduse în română de Mircea Lutic. Recentul său volum – „Elegii cernăuţene” – conţine poezii de factură vest-europeană, însă lumea spirituală a autorului este cea bucovineană, în care se întrepătrund tradiţional mai multe culturi. Este o carte pentru lectură în sânul familiei, fiindcă poeziile lui Boris Bunciuk, consacrate mamei, tatălui, soţiei, surorii, sunt, pur şi simplu, excepţionale.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Lasă un răspuns