Potenţialul turistic al regiunii Cernăuţi a fost prezentat în judeţul Tulcea

46405

46405Preşedintele Consiliului Regional, Myhailo Gainiceru, a întreprins o vizită de lucru în judeţul Tulcea din România, la invitaţia părţii române. Din componenţa delegaţiei regiunii noastre au făcut parte reprezentanţi ai agenţiilor şi organizaţiilor turistice, participanţi la realizarea proiectelor transfrontaliere în domeniul turismului. Organizatorul acestui for a fost managerul din Suceava, Vasile Zaharia.

Myhailo Gainiceru s-a întâlnit cu prefectul judeţului Tulcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, şi cu administratorul Rezervaţiei biosferice „Delta Dunării”, Lucian Sinion. Participanţii la întâlnire s-au referit la dezvoltarea social-economică şi culturală a teritoriului lor, la caracterul atractiv al acestora, la implementarea proiectelor  transfrontaliere. De asemenea, a fost abordată chestiunea privind perspectivele semnării şi implementării Acordului privind micul trafic de frontieră între guvernele Ucrainei şi României, în care sunt interesaţi atât reprezentanţii regiunii Cernăuţi, cât şi ai judeţului Tulcea, care se învecinează cu regiunea Odesa. Acordul respectiv va facilita înviorarea relaţiilor economice şi culturale între regiunile de frontieră. Preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, Myhailo Gainiceru, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Vasile Strat, au examinat unele aspecte ale activităţii organelor autoadministrării locale în vederea asigurării dezvoltării social-economice a regiunilor, soluţionării problemelor urgente ale activităţii vitale a comunităţilor locale şi antrenării lor la proiectele transfrontaliere. În mod deosebit s-a discutat despre experienţa organizării muncii în domeniul turismului, popularizării obiectivelor turistice, dezvoltării infrastructurii necesare şi asigurării securităţii ecologice.

Delegaţia bucovineană a poposit în oraşul Macin, la întreprinderea „Alcovin” şi a luat cunoştinţă de activitatea Complexului de odihnă în Delta Dunării „Puflene resort”, funcţionarea căruia a fost posibilă graţie susţinerii din partea proiectelor europene.

Reprezentanţii ramurii turistice din regiunea Cernăuţi au demonstrat materiale despre ţinutul nostru, cu posibilităţile lui de odihnă în condiţii extremale, au făcut schimb de experienţă cu colegii lor români.

Добавить комментарий