PREOTUL

10 09 2021 PREOTUL

Motto :

„Inima preotului este o inimă deosebită, care trebuie să strălucească mereu de credinţa în Iisus Hristos. Inima preotului trebuie să ardă ca un foc, să strălucească de la lumina Evangheliei, de la iubirea crucii lui Iisus Hristos”. Sfântul Ierarh Luca al Crimeii

 

Printr-un preot ai întrat

La Hristos prunc nou, curat!

Mir pe frunte scris în Cruce,

Apoi Trup și Sânge dulce!

 

După Botez străluceai

Lumină și har din Rai;

Tot prin preotul curat,

Dumnezeu te-a cununat !

 

Și păcatul ți-a iertat!

Apoi și la-nmormântare

El mijlocește iertare,

De la Hristos îndurare!

 

Preotul e miel de jertfă.

Din inima-și face-o harfă

Care cântă-nencetat

Laudă Celui Înalt.

 

Preotul e-o taină mare,

Haruri peste haruri are!

Și pe îngeri i-a-ntrecut:

Prin haina ce-a învăscut!

 

Preotul e o minune subtilă,

Mirosind a rugăciune febrilă,

Răspândind tămâie și miruri de nard;

Inima-i un cuptor în care patimi ard.

 

Ard și se fac scrum, iar scrumul

Se metamorfozează-n aurul

Care va trage talerul în jos

La Marea Judecat-a lui Hristos!

 

Preotul e-o lumânare roșie

Ținută de Hristos; se sfâșie

Pe sine-n mii bucăți, pentru

Ca toți să aibă-n Rai măcar un milimetru.

 

Iar mintea lui e-o Evanghelie

Scrisă cu sânge, lacrimi și smerenie!

Iar gura lui e poartă către Rai

Și inima-i odihnă pentru Adonai!

 

E pod întins cu mâinile spre cer,

E și fum slab și negru, efemer.

E primăvar’ a bucuriei sfinte,

E-al miilor de oameni drag părinte!

 

El e și mamă blândă, și tată auster,

Citești în ochii lui Apostolii din cer.

El e-un Adam primar, cu mâini de Rai,

Îngeri îl înconjoară în alai.

 

Preotul e hristofor; mereu

Supus mărețului Arhiereu!

Și la chemarea lui de nepătruns

Are loc Jertfa de nespus!

 

El e conducător de oști nenumărate:

Hoardele le va birui îndat’ pe toate!

Că al său Cap este Hristosul Viu

Al Tatălui, Atotputernic Fiu!

 

E Cuvios, Ierarh și mucenic

În Calea-adevărată mult statornic!

Cu Crucea ca Altar de Jertfă,

Își țese pânza sa de nimfă.

 

El poartă-n suflet a sa glie,

O mântuie prin rugăciune,

Iubind adânc al său popor:

„Pentru Hristos și țară mor!”.

Lucian ROŞCA (România)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

 

Добавить комментарий