Românii din Ucraina nu sunt recunoscuți „popor băștinaș”

53014cc8319943ab4e1ebfdb63f52332

Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina „Mihai Eminescu” a primit răspunsuri din partea Guvernului Ucrainei prin intermediul Ministerului Culturii al Ucrainei şi a Parlamentului Ucrainei la adresarea adoptată la ediţia XXX a Sărbătorii „Limba noastră cea română”, care a avut loc la 8 septembrie 2019 în or. Cernăuţi, cu rugămintea ca Parlamentul ţării să adopte o lege prin care cetăţenilor Ucrainei de naţionalitate română să li se acorde statutul de popor băştinaş. Urmează să mai parvină răspunsul de la Oficiul Preşedintelui Ucrainei, anunță pe pagina pe Facebook Nicolae Șapcă, vicepreședintele Societății pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina „Mihai Eminescu”

Către Bâcu V.N.

Stimate Vasili Nicolaevici!

La adresarea Dumneavoastră către Secretariatul Guvernului Ucrainei din 27 septembrie 2019 Nr 41-KO-013648/24 privind acordarea statutului de „popor băştinaş” minorităţii naţionale româneşti care trăieşte în Ucraina, în limitele competenţei sale Ministerul Culturii al Ucrainei informează următoarele.

Toţi cetăţenii Ucrainei au drepturi şi libertăţi constituţionale egale şi sunt egali în faţa legii. Nu pot fi privilegii sau limitări după rasă, culoare a pielii, convingeri politice, religioase sau de alt fel, sex, provenienţă etnică şi socială, stare patrimonială, loc de trai, după limbă sau alte însemne (articolele 11 şi 24 din Constituţia Ucrainei).

Articolele 11, 92 şi 119 din Constituţia Ucrainei prezintă noţiunea de „popor băştinaş” ca o componentă aparte a structurii etnonaţionale a societăţii ucrainene şi ca un subiect

aparte al raporturilor de drept alături de naţiunea ucraineană şi de minorităţile naţionale. Însă, recunoscând popoarele băştinaşe ca subiect al raporturilor de drept, legislativ nu este reglementat statutul lor de drept. De aceea la realizarea amintitelor prevederi ale Constituţiei Ucrainei apar dificultăţi, care sunt determinate de inexistenţa în legislaţia Ucrainei a definiţiei termenului de „popor băştinaş” şi a volumului drepturilor şi libertăţilor acestei categorii de cetăţeni. Prin urmare, examinarea chestiunii acordării statutului de popor băştinaş este împosibilă la momentul actual din cauza inexistenţei criteriilor legislativ definite ale unui asemenea statut.

Însemnele de identificare ale „popoarelor băştinaşe” nu au până în prezent o formalizare universală în actele de drept internaţionale.

Astfel, Declaraţia ONU despre drepturile popoarelor băştinaşe nu conţine definiţia noţiunii de „popor băştinaş”. Potrivit convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) Nr 107 (1957) şi Nr 169 (1989), „populaţia băştinaşă” („popoarele băştinaşe” se echivalează ca sens cu termenii „populaţie care duce o viaţă tribală sau semitribală” („popoare care duc o viaţă tribală” în state independente”). În acest context merită de menţionat că amintita Declaraţie cuprinde toate acele garanţii ale drepturilor „popoarelor băştinaşe” ce se conţin în amintitele convenţii ale OIM.

Afară de aceasta, este de remarcat faptul că Ucraina şi România au semnat Acordul de bună vecinătate şi cooperare între Ucraina şi România, ratificat prin Legea Ucrainei Nr 474/97-BP din 17.07.97. În cadrul acestui act de drept bilateral românii care trăiesc pe teritoriul Ucrainei au statutul de „minoritate naţională”.

Având în vedere cele menţionate, nu sunt temeiuri obiective pentru a li se acorda românilor care trăiesc pe teritoriul Ucrainei statutul de „popor băştinaş”.

Cu respect,

Secretar de stat R. KARANDEEV

RADA SUPREMĂ A UCRAINEI

Comitetul în chestiunile drepturilor omului, ale deocupării şi reintegrării teritoriilor temporar ocupate din regiunile Doneţk, Lugansk şi a Republicii Autonome Crimeea, oraşului Sevastopol, ale minorităţilor naţionale şi relaţiilor interetnice

Preşedintelui Societăţii pentru Cultură şi

Literatură Română în Bucovina

„Mihai Eminescu”

BÂCU V.N.

Stimate Vasili Nicolaevici!

Din însărcinarea Preşedintelui Radei Supreme a Ucrainei D. Razumkov, Comitetul în chestiunile drepturilor omului, ale deocupării şi reintegrării teritoriilor temporar ocupate

din regiunile Doneţk, Lugansk şi a Republicii Autonome Crimeea, oraşului Sevastopol, ale minorităţilor naţionale şi relaţiilor interetnice a examinat adresarea adoptată la ediţia

XXX a Sărbătorii „Limba noastră cea română”, care a avut loc la 8 septembrie 2019 în or. Cernăuţi, cu rugămintea ca „Parlamentul ţării să adopte o lege prin care cetăţenilor

Ucrainei de naţionalitate română să li se acorde statutul de popor băştinaş”.

Potrivit cerinţelor legii, în activitatea sa Comitetul se conduce după principiul fondării şi obiectivităţii ştiinţifice şi de aceea a adresat rugămintea de a-şi exprima poziţia în privinţa

iniţiativei menţionate unei instituţii academice de cercetări ştiinţifice — Institutul de cercetări politice şi etnonaţionale „I.F. Kuras” din cadrul Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei.

Examinarea ulterioară a chestiunii respective de către Comitet se va face cu luarea în calcul a concuziei de expertiză a instituţiei ştiinţifice mai sus menţionate.

Cu respect,

preşedintele Comitetului D.V. LUBINEŢ

Добавить комментарий