SĂNĂTATEA OMULUI – CEA MAI MARE BOGĂŢIE A STATULUI

10 10 2020 DOMBROVSKI

Electorala – 2020

Interviu  cu Dmytro DOMBROVSKI, profesor, doctor în ştiinţe medicale, şeful Secţiei de chirurgie a vaselor sangvine a Spitalului Clinic Regional din Cernăuţi

Stimate Dmytro Dombrovski, care este motivul că aţi hotărât să vă înaintaţi candidatura  pentru a obţine mandatul de deputat în Consiliul Regional Cernăuţi?

–M-am născut în oraşul Cernăuţi, locuiesc în satul Corovia şi candidez în Circumscripţia  nr. 5 din care fac parte localităţile din jurul Cernăuţiului:  Corovia, Ceahor, Molodia, Valea Cosminului,  Voloca. Sunt cunoscut şi apreciat în rândurile localnicilor, însă cel mai important este faptul că sunt pregătit pentru activitatea de deputat. A sosit momentul unor schimbări radicale, iar pentru aceasta există posibilităţi şi trebuie să ne folosim de ele.

Cu zece ani în urmă, în 2010, am preluat conducerea Secţiei de chirurgie a vaselor sangvine. În privinţa finanţării existau probleme serioase. Însă, am dorit ca în secţie să fie create condiţii bune pentru tratarea pacienţilor  şi pentru munca medicilor. Şi am reuşit să facem aceasta prin eforturile noastre, cu mijloacele noastre. Am găsit şi mecenaţi care ne-au ajutat în ceea ce priveşte procurarea utilajului medical performant.

În aceşti zece ani m-am ales şi cu o bogată experienţă de viaţă. Am în vedere, în primul rând, organizarea oamenilor, analiza situaţiei şi luarea unor decizii juste. În opinia mea, deputatul Consiliului Regional urmează să primească hotărâri pentru binele locuitorilor regiunii, în folosul lor. Regiunea Cernăuţi dispune de un potenţial mare,  care poate asigura prosperarea locuitorilor ei.

–Alegătorii Dumneavoastră sunt săteni şi pe ei îi interesează, mai întâi de toate, îmbunătăţirea asistenţei medicale în localităţile rurale.

–În regiunea Cernăuţi deservirea medicală se află la un nivel mediu. Sarcina şi constă în îmbunătăţirea calităţii ei. Am avut posibilitate să văd  cum este organizată, în realitate, asistenţa medicală în ţările europene. Chiar în aceeaşi Germanie, în localităţile rurale sunt ambulatorii ca în satele noastre, unde pacientului i se acordă asistenţă medicală preventivă. În caz de necesitate, la dispoziţia medicilor locali se află ambulanţele, care foarte repede îl duc pe pacient la instituţia sanitară specializată. Acest principiu de organizare a  sistemului de ocrotire a sănătăţii este just atât din punct de vedere social, cât şi din punct de vedere medical. În localităţile noastre săteşti trebuie să avem ambulatorii bune şi serviciu de urgenţă bine organizat. Iar la instituţiile sanitare raionale şi regionale să existe condiţii excelente pentru activitatea medicilor cu specialităţi înguste. Anume ei au nevoie de cel mai performant utilaj medical şi de practică permanentă. Or, practica permanentă şi calificarea medicului determină eficienţa tratamentului pacientului. Prin urmare, mijloacele financiare prevăzute pentru domeniul ocrotirii sănătăţii trebuie repartizate raţional.

–Actuala campanie electorală se desfăşoară în condiţiile pandemiei de coronavirus, care continuă să ţină societatea încordată, într-o permanentă situaţie de stres…

–Ca medic şi în calitate de candidat în deputaţi, voi accentua că statul trebuie să tragă concluzii juste din această situaţie. În alte ţări ale lumii, chiar şi în cele dezvoltate, numărul îmbolnăvirilor de coronavirus  este cu mult mai mare decât în Ucraina, însă este mai mic decât la noi numărul cazurilor letale. Aceasta atestă despre eficienţa sistemului de ocrotire a sănătăţii. Sănătatea omului, sănătatea societăţii sunt cele mai mari bogăţii ale statului. Întru păstrarea acestor bogăţii şi sunt menite reformele sistemului de ocrotire a sănătăţii. De aceea am şi hotărât să candidez. Mandatul de deputat în Consiliul Regional îmi va oferi posibilitatea să particip nemijlocit la reformarea sistemului de ocrotire a sănătăţii în folosul oamenilor.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий