Scutul de piatră al lui Ştefan cel Mare

24 09 2021 LC IST 1

La 24 septembrie 1497 oastea polonă invadatoare ajunge până sub zidurile Cetăţii Suceava, Ţara Moldovei.

Având circa 60.000 de oameni în oaste, inclusiv între 5 și 10 mii de nobili în armură completă, regele Poloniei, Ioan Albert, a luat sub control partea nemuntoasă a nord-vestului Moldovei. Domnitorul Ștefan cel Mare cu oastea sa s-a retras în Cetatea Suceava. La data de 26 septembrie 1497 a început asediul cetăţii de către oastea poloneză.  Cetatea a fost asediată timp de 21 de zile, dar nu a fost cucerită, iar rezistența ei a obligat armatele polone să renunțe la planul lor și să ia drumul întoarcerii.

Cetatea Suceava a fost atestată documentar pentru prima dată la 11 februarie 1388 într-un hrisov domnesc, fiind ridicată în vremea domniei lui Petru al II-lea Mușat. Ea a fost fortificată de către Alexandru cel Bun şi  modificată de către Ştefan cel Mare. Astfel, sistemul defensiv construit de Ștefan, făcea imposibilă pătrunderea în cetate fără acceptul celor din interior. Cetatea avea la început un plan rectangular și ziduri groase de circa 1,5 metri, ce erau întărite din loc în loc cu turnuri de apărare de formă pătrată, iar intrarea se făcea pe latura de sud, printr-o poartă ce avea formă de un arc semicircular. Însă, răspândirea la mijlocul secolului al XV-lea a unei noi tehnici de luptă și mai ales a artileriei, a impus creşterea capacităţii de rezistenţă a Cetăţii Sucevei. Astfel, după asediul turcesc din anul 1462, Ștefan cel Mare construiește un nou și impunător pod de acces în cetate, precum și noi ziduri de incintă, care a dus la mărirea capacităţii de rezistenţă a zidurilor exterioare prin dublarea grosimii iniţiale. În vara anului 1476, însuși marele sultan Mahomed al II-lea a asediat cetatea, dar fără a avea succes.

În septembrie-octombrie 1497, după ce oastea polonă a asediat Cetatea Sucevei timp de trei săptămâni, regele Ioan Albert este nevoit să renunțe și să se întoarcă în țară. Însă, pe drumul de întoarcere, oastea moldoveană condusă de Ștefan cel Mare, atacă armata polonă, iar în lupta de la Codrii Cosminului, marele voievod obține o strălucită și importantă victorie.

24 09 2021 LC IST 2

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий