Seceta și ploile – caracteristica secerișului din anul curent

Screenshot_1

Agricultorii retrăiesc foarte mult atunci când seamănă cerealele pe timp secetos și atunci când nu pot intra în lan, din cauza ploilor, ca să strângă holda pârguită. Anul curent ei sunt puşi la ambele încercări…

În actualul sezon agricol ploile „au uitat” de așteptările agricultorilor. În loc să cadă în aprilie și mai, ele s-au abătut peste lanuri în a doua jumătate a lunii iulie, exact în toiul secerișului. Și au rămas gospodăriile agricole cu jumătate din recoltă adunată pe arie și jumătate în câmp, în cel mai bun caz au reușit să treiere holdele de pe două treimi din masivul cerealier. Este cel mai greu și complicat seceriș din ultimii doisprezece ani.

Raionul Noua Suliță este considerat unul din cele câteva raioane-grânare ale regiunii Cernăuți. Și aici lucrările de recoltare sunt tărăgănate din cauza ploilor zilnice.

– Situația este foarte complicată, iată ce pot spune, a accentuat dl Anatolie Andrițchi, șeful Direcției pentru dezvoltarea agroindustrială din cadrul Administrației Raionale de Stat Noua Suliță. Din cele 3.700 de hectare de cereale timpurii au rămas nerecoltate 400 hectare de grâu. Deci, a fost strânsă 82 la sută din recoltă. În alte raioane situația e și mai complicată, rămânând netreierate până la 1.500 hectare de cereale. De la 16 iulie încoace plouă zilnic și combinele nu pot intra în lan. Spicele se înnegresc, se scutură, boabele încolțesc. Pierderile din recoltă sunt mari. Dacă până la ploi recolta medie pe raion era de 43 centnere la hectar, acum e posibil să obținem câte 25-30 centnere la hectar. Diferența este mare, dar și calitatea boabelor e cu totul alta, ele pot fi folosite numai ca cereale furajere. De aici și venitul mai mic al gospodăriilor agricole, al fermierilor.

Au reușit să strângă o bună parte din recoltă și agricultorii din raionul Herța. De fapt, aici masivele cu culturi cerealiere timpurii sunt mai mici decât în raionul Noua Suliță. Din cele 345 hectare de grâu de toamnă recolta a fost strânsă de pe 250 hectare. Orzul de primăvară ocupă numai 20 hectare și pe jumătate din această suprafață holdele au fost treierate. A rămas să fie recoltat orzul pe zece hectare în Gospodăria „Biruința” din Horbova. După datele de statistică, anul acesta este cu ghinion pentru gospodăria dată, considerată una fruntașă în raion. Agricultorii herțeni au reușit să recolteze rapița de toamnă și mazărea pe întregul masiv ocupat de culturile respective. Recolta medie de grâu e de 33 centnere la hectar, de orz – de 27 centnere la hectar, de rapiță de toamnă – de 20,5 centnere la hectar și de mazăre – de 17 centnere la hectar. Deci, e o recoltă sub nivelul mediu.

Sunt în pierdere nu numai agricultorii, e în pierdere și țara. Mare lucru ca pierderile din recoltă din cauza calamităților naturii să fie recuperate. În Ucraina încă nu funcționează eficient un asemenea mecanism. Analiștii pieții cerealiere sunt preocupați de aprecierea echilibrului cerealier: ce cantitate de cereale va fi de clasa a doua, de clasa a treia și ce cantitate va fi trecută la categoria cerealierelor furajere. Dar de pe acum este clar că volumul cerealelor de înaltă calitate e în scădere, ceea ce se va răsfrânge și asupra exportului.

Tărăgănarea secerișului se explică nu numai prin factorul de forță majoră, creat de capriciile naturii. Agricultorii, din cauza prețurilor de achiziționare scăzute, nu-și pot permite să cumpere tehnică nouă. S-a constatat că 70 la sută din agregatele de recoltare sunt învechite moral și fizic, iar 95 la sută din combinele, procurate în ultimii patru ani, sunt aduse de peste hotare și considerate un fel de „Second-hand”. Din lipsă de tehnică crește norma la o combină, de aceea perioada secerișului, care trebuie să dureze nu mai mult de două săptămâni, se întinde până la 32-55 de zile. Astfel, Ucraina pierde anual 10 la sută din recolta crescută sau 6-6,5 milioane tone de boabe aurii.

Lucru știut că nu poate fi câștigată lupta cu „tancuri străine”. Pentru agricultorii ucraineni combinele sunt acea tehnică eficientă care le poate asigura victoria în lupta pentru recolte bogate. Iar pentru aceasta trebuie înfăptuite schimbări radicale în sectorul agrar, în cel de construcție a mașinilor agricole.

Până se vor face totalurile Secerișului-2018, experții au pronosticat o majorare a prețului la pâine cu 15-20 la sută până la sfârșitul verii, adică atunci când cerealele din noua recoltă vor intra în circuitul de producție. Asupra prețului vor influența următorii factori: creșterea prețului la curentul electric pentru producători, creșterea tarifelor la transport. În afară de aceasta, din cauza recoltei mai mici în anul curent rezervele de făină lasă de dorit.

Добавить комментарий