Soartă pentru Principatele Române, pregătită la Sankt-Petersburg

12 12 2021 IST 1

La 12 decembrie 1806, cu 215 ani în urmă,  Țarul Alexandru I  al Rusiei adresează un manifest plin de promisiuni divanurilor principatelor românești.

Ţarul asigura divanurile Moldovei şi Valahiei că le va păzi „de toate relele care ameninţă pământul lor” şi că le va apăra „sloboda lucrare a credinţei, desfăşurarea tuturor privilegiilor şi obiceiurilor lor”. Manifestul împăratului rus venea în momentul în care Principatul Moldovei era deja ocupat, iar luptele se duceau pe teritoriul Valahiei, operațiuni militare din cadrul războiului ruso-turc de la 1806-1812. Acest război a fost purtat în întregime pe teritoriul principatelor românești. „Oricare ar fi evenimentele, noi vă promitem că în toate circumstanţele vă veţi bucura de importanta noastră protecţie şi că folosind toate tipurile de resurse de care dispuneţi pentru a coopera în vederea rezultatului salvator pe care ni-l propunem, acela de a respinge de la frontierele voastre orice duşman care ar avea să tulbure fericirea Domniilor Voastre. Domniile Voastre trebuie să vă arătaţi în toate demni de soarta pe care v-o pregătim”, se specifică în manifestul ţarului Alexandru I al Rusiei.

Însă, destinul  istoric  al  Principatelor  Române  în  perioada hotărâtoare din cadrul Războiului ruso-turc din 1806–1812  a  fost  totalmente  pus  la  discreţia  Marilor  puteri,  care  disputau  spinoasa  Problemă  Orientală, unul dintre rezultatele căreia a fost la acel moment cotropirea a unei părţi considerabile din teritoriul Ţării Moldovei. Moldova,  tăiată  de  Basarabia  prin  graniţa rusă, se micșorase așa de mult, încât la Iași se zămislise ideea despre alipirea la ea a încă patru judeţe din Muntenia pentru stabilirea echilibrului între ambele provincii.

12 12 2021 IST 2

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий