Sondaj: Poroșenko nu are șanse să câștige viitoarele alegeri prezidențiale

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî âûñòóïàåò íà II Âñåóêðàèíñêîì ôîðóìå îáúåäèíåííûõ îáùèí "Èíèöèàòèâû, èçìåíÿþùèå æèçíü", â Êèåâå, 4 äåêàáðÿ 2017 ã. Ôîòî Ïàëèí÷àê Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, nu are șanse să câștige viitoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în primăvara anului 2019, după cum arată rezultatele unui sondaj de opinie efectuat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev.

Astfel, potrivit experților, dacă Petro Poroșenko intră în al doilea tur de scrutin, actualul președinte va fi învins indiferent de contracandidat.

Rezultatele arată că, dacă în turul al doilea al alegerilor pentru fotoliul de președinte lupta se va da între Poroșenko și Iulia Timoșenko, aceasta din urmă ar obține 23,4%, în timp ce actualul ocupant al funcției ar obține doar 11,8%.

Totodată, dacă lupta s-ar da între Petro Poroșenko și Iurii Boiko, primul ar obține doar 15,3% din voturi, iar Boiko 19%.

De partea cealaltă, dacă turul al doilea i-ar pune față în față pe Iulia Timoșenko și pe Iuri Boiko, liderul partidului „Batkivșcina” ar câștiga lupta cu 23,4%, în timp ce reprezentantul Opoziției ar obține doar 15,2% din voturile valabil exprimate.

Sondajul de opinie a fost efectuat pe un eșantion de 2.000 de persoane din 110 localități din Ucraina. Așadar, alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc pe 31 martie 2019, iar pentru a obține victoria încă din primul tur, candidatul trebuie să primească sprijinul a 50%+1 din alegătorii care participă la scrutin.

FOTO: UNIAN

Lasă un răspuns