Spitalele raionale își pierd statutul

oWkiKd6TtvocvtxjAlqc.r695x430

Anul Cocoşului de foc va fi unul decisiv al reformelor în Ucraina. Cocoşul, care anunţă începutul noii zile, va prevesti şi multe inovaţii în viaţa obişnuită a societăţii ucrainene. Unele dintre ele sunt chiar dureroase, de şoc. Aceşti termeni, folosiţi deseori la descrierea stării sănătăţii omului, se potrivesc de minune şi la caracterizarea reformelor în sistemul de ocrotire a sănătăţii.

În ianuarie curent în Ucraina a început prima etapă a reformării medicinii, esenţa căreia constă în schimbarea finanţării sectorului primar al asistenţei medicale. Transformările se vor efectua pe etape în decursul întregului an, cu informarea personalului medical şi al pacien­ţilor. În primul semestru al anului instituţiile sanitare vor funcţiona în regim obişnuit, în timp ce la ministerul de resort, guvern, parlament şi la departamentele regionale de ocrotire a sănătăţii se vor desfăşura pregătirile pentru efectuarea reformei, una dintre măsurile prevăzute fiind crearea spitalelor de circumscripţie. Aceasta înseamnă că spitalele raionale îşi vor pierde statutul. Departamentul ocrotirii să­nătăţii al ARS Cernăuţi a anunţat deja că în regiunea noastră vor fi create trei circumscripţii medicale – de Vest, Centrală şi de Est. S-a luat în considerare particularităţile geografice ale regiunii. Circumscripţia medicală de Vest va cuprinde raioanele Putila, Vijniţa, Hliboca şi Storojineţ cu centrul la Storojineţ. Din circumscripţia medicală Centrală vor face parte oraşul Cernăuţi (el va fi şi centrul), raioanele Herţa, Zastavna şi Chiţmani. Iar circumscripţia medicală de Est va include raioanele Hotin, Noua Suliţă, Kelmenţi şi Secureni, centrul fiind la Hotin.

Funcţionarii de la Ministerul Ocrotirii Sănătăţii afirmă că circumscripţiile medicale sunt create pentru a optimiza reţeaua instituţiilor sanitare. La baza acestor transformări stau două principii: în primul rând, urmează să fie asigurat accesul cetă­ţeanului la asistenţa medicală calitativă, iar, în al doilea rând, instituţiile sanitare trebuie să dispună de toate condiţiile pentru menţinerea specialiştilor medicali de înaltă calificare. În timpul creării circum scripţiei medicale este determinat spitalul pentru tratamentul intensiv, adică cel mai puternic din circumscripţie. Restul spitalelor vor fi reprofilate pentru a presta servicii care nu necesită utilaje şi tehnologii performante. Cu alte cuvinte, circumscripţia medicală constituie gestionarea instituţiilor sanitare de nivelul doi. în prezent spitalul raional acordă întregul spectru de servicii prevăzute pentru acest nivel. În condiţiile circumscripţiei medicale ele vor fi specializate, însă secţii de acordare de ajutor de urgenţă vor funcţiona neapărat pe lângă ele.

Comunităţile teritoriale urmează să determine de câte spitale e nevoie în circumscripţia medicală. Potrivit documentelor normative, în circumscripţia medicală urmează să fie cel puţin un spital cu mai multe profiluri pentru tratament intensiv de primul sau de al doilea nivel şi alte instituţii sanitare. Spitalul cu mai multe profiluri pentru tratamentul intensiv de nivelul întâi urmează să deservească nu mai puţin de 120 mii de persoane, iar cel de nivelul doi – nu mai puţin de 200 mii de persoane. Teritoriul şi componenţa circumscripţiilor medicale urmează să fie determinate în aşa fel ca locuitorii să aibă acces la asistenţa medicală specializată de nivelul doi în graniţele circumscripţiei medicale date. Centrul administrativ al circumscripţiei medicale trebuie să fie un oraş cu populaţie de peste 40 mii de persoane, care dispune de un spital cu multe profiluri pentru tratament intensiv de nivelul doi. Normativele mai prevăd că pacientul trebuie să ajungă la spitalul de tratament intensiv în decurs de o oră şi nu mai mult, iar raza de deservire a acestui spital trebuie să fie echivalentă cu 60 kilometri.

Primele reacţii la crearea celor trei circumscripţii medicale în regiunea Cernăuţi au fost negative. Bunăoară, un pacient din Mahala, sat care se află la câţiva kilometri de Cernăuţi şi la 30 kilometri de centrul raional Noua Suliţă, va trebui să primească tratament intensiv şi specializat tocmai la Hotin, parcurgând o distanţă de 60 kilometri. Dar dacă se va decide ca spitalul de circumscripţie să fie la Chelmenţi, sau Secureni, căci sunt şi asemenea propuneri, atunci va fi nevoit să se trateze la o distanţă de 100 sau 160 kilometri de casa sa. La fel şi un locuitor din Seleatin, raionul Putila, va trebui să vină la Storojineţ. Aceeaşi cale urmează s-o facă şi locuitorii satului Corovia, situat la un kilometru de Cernăuţi.

Crearea circumscripţiilor medicale cere modernizarea spitalelor pentru tratamentul intensiv şi ridicarea lor la nivelul actualelor spitale regionale. Mai trebuie reparate şi drumurile spre aceste instituţii sanitare şi revăzut orarul transportului public. Mai pe scurt, probleme şi iar probleme. „Cocoşul de foc” a prevestit şi lucruri bune. De la 1 ianuarie se prevede majorarea salariului medicilor cu 30 la sută. De asemenea, vor fi mărite cu 2 miliarde grivne cheltuielile pentru asigurarea cu medicamente.

Vasile CARLAȘCIUC

Lasă un răspuns