Steaua academicianului s-a stins pe cer, deasupra meleagului natal…

25 01 2020 LC site Chirilesco

A încetat să bată inima lui Alexei Chirilesco. Academicianul, profesorul în științe agrare, colaborator superior la Institutul nutrețurilor și agriculturii Podoliei al Academiei Naționale de Științe Agrare din Ucraina, și-a încheiat crugul vieții pământești în casa sa de la țară – la marginea satului Marșinți, situat la un kilometru de Tărăsăuțiul său natal.

Alexei Chirilesco a fost unul dintre puținii fii de gospodari din localitățile românești ale regiunii noastre, care s-a afirmat din plin în știința agrară. Calea spre culmele științei a fiului lui Leon Chirilesco din Tărăsăuți își are un început neobișnuit. Alexei a lucrat fierar, a învățat la o școală de mecanizare,  studiile medii le-a obținut frecventând școala serală, apoi a susținut cu succes examenele de admitere la Institutul Agricol din Chișinău.

Îl absolvește în 1970 cu mențiune. Este repartizat la muncă în raionul Soroca, în calitate de tehnolog principal la Asociația de mecanizare și electrificare a agriculturii. L-a adus la baștină, peste patru ani, dorul de casă și de știință. Devine colaborator științific principal la Stațiunea de cercetări agricole din Cernăuți, unde a activat în decursul a treisprezece ani, susținând și teza de candidat în științe agricole. În următorii unsprezece ani conduce Filiala Cernăuți a Institutului de nutrețuri al Academiei Ucrainene de Științe Agrare, între timp devenind doctor în științe.

A fost titular la mai multe catedre, a devenit academician al Academiei de Inginerie al Ucrainei. În ultimii ani, trăind deja la Marșinți, raionul Noua Suliță, pe locul unde a fost casa bunelului său, a făcut parte din componența comisiilor pentru susținerea tezelor de doctorand la Institutul din Vinnyțea și la Universitatea tehnico-agrară din Kameaneț-Podilski.

Omul de știință Alexei Chirilesco a fost adeptul agriculturii ecologice. În decursul a circa patru decenii de activitate pe tărâmul științific el a scris 100 de lucrări, 6 monografii și 6 manuale pentru instituțiile de învățământ superior. A lăsat și o carte minunată de popularizare a științei despre cultivarea viței-de-vie, referindu-se și la experiența proprie, căci a fost un viticultor pasionat.

În podgoria științei agrare a Ucrainei, vorbind la figurat, s-a uscat un butuc de poamă rară, cu numele Alexei Chirilesco. Să-l pomenim creștinește și cu un cuvânt bun pe cel care a fost academicianul în agricultură, Alexei Chirilesco.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Lasă un răspuns