Strategia de dezvoltare atrage investiții pentru comunitate

Screenshot_1

Pentru comunităţile teritoriale unite au fost elaborate mai multe proiecte întru stimularea dezvoltării lor economice şi sociale. O bună parte din aceste proiecte ţin de Programul „U-LAED cu Europa”, finanţat de Uniunea Europeană şi membrii ei: Danemarca, Estonia, Germania, Polonia şi Suedia, şi destinat susţinerii Guvernului ucrainean în realizarea reformelor importante de descentralizare. Programul acţionează în decursul perioadei 2016- 2020.

În regiunea Cernăuţi de Programul „U-LAED cu Europa” a beneficiat comunitatea teritorială unită Mămăliga. Proiectul cu denumirea „Dezvoltarea sistemului de acordare a ajutorului medical urgent în cadrul comunităţii teritoriale unite Mămăliga” a fost iniţiat în noiembrie 2016 şi s-a încheiat în mai 2017. El a fost susţinut de Organizaţia publică regională „Agenţia bucovineană pentru iniţiative şi dezvoltare”.

– Proiectul a avut patru componente, care au şi fost îndeplinite, remarcă Oleksii Gruşko, preşedintele acestei organizaţii. Primul s-a referit la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei de pe teritoriul comunităţii teritoriale. Înainte de a trece la realizarea proiectului, împreună cu primarul, am vizitat toate ambulatoriile de aici, am discutat cu lucrătorii medicali pentru a afla necesităţile şi problemele cu care se confruntă aceste instituţii sanitare. Cea mai importantă dintre ele a fost cea a înnoirii utilajelor şi aparatelor medicale, căci unele erau chiar de pe timpurile Uniunii Sovietice. Bunăoară, la Stălineşti din cauza utilajului vechi nu funcţiona cabinetul de fizioterapie, în perioada de realizare a proiectului a fost procurat utilaj modern pentru cele cinci ambulatorii şi punctul de felceri şi moaşe de care dispune comunitatea teritorială. Concomitent a fost întocmită documentaţia tehnică pentru reparaţia capitală a localurilor instituţiilor sanitare. Componenta a treia este elaborarea strategiei de dezvoltare a instituţiilor sanitare de acordare a ajutorului medical urgent până în anul 2020. În acest plan s-a desfăşurat auditul necesităţilor, resurselor, au fost stabilite priorităţile şi sarcinile. Strategia a fost discutată la adunarea generală a locuitorilor comunităţii teritoriale, iar apoi adoptată la sesiunea Consiliului sătesc. Nimerind la investitorii străini un asemenea document, ei îl compară cu strategia şi obiectivele programului lor şi determină de ce ajutor are nevoie comunitatea respectivă. Iar a patra componentă constă în propagarea modului sănătos de viaţă.

Primarul comunităţii teritoriale unite Mămăliga, domnul Arcadie Şova, consideră că a găsit în Organizaţia publică „Agenţia bucovineană pentru iniţiative şi dezvoltare” un partener de nădejde:

– Comunitatea noastră teritorială a început să funcţioneze de la 1 ianuarie 2016. În decursul anului am analizat toate sferele de activitate şi când am ajuns la medicină, am constatat că lipsesc documentele necesare pentru instituţiile sanitare, căci fără ele nu se pot face investiţii. Graţie acestui program, toate ambulatoriile au fost asigurate cu calculatoare, cu utilaj pentru diagnosticare. Suntem conştienţi de faptul că subvenţiile din partea statului sunt acordate comunităţilor teritoriale pe o anumită perioadă de timp, iar mai departe trebuie singuri să creăm resursele necesare pentru dezvoltare.

Vom preciza că valoarea proiectului realizat în comunitatea teritorială Mămăliga este de 156,47 mii grivne. Programul „U-LEAD” a alocat 138,80 mii grivne, Consiliul sătesc Mămăliga – 9,5 mii grivne şi Organizaţia publică „Asociaţia bucovineană pentru iniţiative şi dezvoltare” – 8,67 mii grivne.

Realizarea proiectului respectiv se înscrie în contextul reformei sistemului ucrainean de ocrotire a sănătăţii, a explicat directorul Departamentului de ocrotire a sănătăţii din cadrul Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi, Oksana Andrieţ:

– Reformarea medicinii niciodată nu a fost un lucru simplu, cu atât mai mult acum, pe timpuri atât de complicate. Luând în considerare faptul că procesul de descentralizare devine tot mai amplu, iar regiunea Cernăuţi nu este o excepţie, este foarte important să fie susţinute instituţiile sanitare din aceste comunităţi. Departamentul nostru a apreciat iniţiativa Organizaţiei publice „Asociaţia bucovineană pentru iniţiative şi dezvoltare” de a conlucra în cadrul proiectului cu comunitatea teritorială Mămăliga şi, după cum vedem, au fost obţinute rezultate concrete. În prezent în fiecare comunitate unită din regiunea Cernăuţi funcţionează ambulatorii, puncte de felceri şi moaşe, iar în unele dintre ele au fost create Centre de medicină preventivă. În ultimii ani mijloacele bugetare au fost repartizate mai mult spitalelor raionale, iar instituţiile sanitare din localităţile săteşti am primit mijloace băneşti insuficiente pentru a-şi îmbunătăţi baza materială. Şi iată că asemenea proiecte contribuie la ameliorarea situaţiei în domeniul medicinii săteşti. Sperăm că şi alte comunităţi teritoriale din regiunea noastră vor avea posibilitate să participe la realizarea unor proiecte asemănătoare. Utilajele moderne, pe care le procură comunitatea teritorială, le permit medicilor să determine mai precis diagnoza, să presteze servicii calitative pacienţilor.

Lasă un răspuns