Trei generații de combatanți

СТО2-1024x768

Se credea că după 8 mai 1945, când a fost semnat actul de capitulare a Germaniei fasciste, omenirea se va învăța să trăiască după legile păcii. A fost creată Organizația Națiunilor Unite pentru a nu admite izbucnirea unui nou război mondial. Nimeni nu a îndrăznit să croiască planuri ample de cotropire și-i reține, deocamdată, de la marele ambiții geopolitice nu atât ONU, cât „ciuperca nucleară”. Or, un război nuclear poate distruge întreaga omenire.

ONU, într-adevăr, s-a dovedit a fi o organizație neeficientă, fiindcă de la 8 mai 1945 încoace în lume continuă să apară diferite conflicte armate. În două dintre ele au luptat și continuă să lupte nepoții și strănepoții „ostașilor eliberatori”, ostașilor care au salvat lumea de fiara fascistă și și-au lăsat autografele pe zidurile Reichstagului.

Iată așa au apărut în satele noastre trei generații de combatanți: veteranii celui de-al Doilea război mondial, participanții la războiul din Afganistan și participanții la Operațiunea antiteroristă din Donbas. Uneori drumurile lor se întâlnesc pe coridoarele din spital, alteori la mitingurile de doliu, de comemorare a jertfelor războiului.

Rândurile veteranilor celui de-al Doilea război mondial s-au rărit considerabil. Sunt foarte puține localități unde mai sunt în viață unuldoi „ostași ai Marii Biruințe”: doar de la victoriosul mai 1945 au trecut 73 de ani. Autoritățile locale, lucrătorii sociali manifestă grijă față de acești veterani, doar ei au ajuns la o vârstă foarte înaintată. Iată, nu demult și-a sărbătorit jubileul de o sută de ani domnul Vladimir Gonceariuc din Boian, raionul Noua Suliță, participant la cel de al Doilea război mondial și veteran al muncii. Cu acest prilej l-au vizitat reprezentanții Administrației Raionale de Stat, care, pe lângă tradiționalul buchet de flori, i-au acordat și un ajutor material.

În aceste zile, reprezentanții Fondului de pensii se întâlnesc cu veteranii de război, foștii deținuți ai lagărelor de concentrare naziste și getou-urilor, oameni care au trecut prin extremalele încercări ale sorții. În preajma ordinarei aniversări a Victoriei în cel de al Doilea război mondial șeful Secției de deservire a cetățenilor din Storojineț a Direcției principale a Fondului de pensii al Ucrainei în regiunea Cernăuți, Oleksandr Nimijan, a avut o întâlnire cu reprezentanții Consiliului veteranilor din raion. Ei au discutat despre asigurarea cu pensii a invalizilor de război, participanților la operațiunile de luptă și a membrilor familiilor lor. Oleksandr Nimijan a accentuat că se prevede acordarea ajutorului bănesc anual de o singură dată veteranilor de război, persoanelor care au merite deosebite în fața Patriei, jertfelor represiunilor naziste. Aceste ajutoare bănești urmează să fie plătite până la marcarea Zilei Victoriei.

O întâlnire asemănătoare a avut loc la Consiliul Orășenesc Storojineț cu participarea foștilor deținuți ai taberelor de concentrare naziste și getou-urilor din timpurile celui de-al Doilea război mondial. Au fost examinate chestiunile protecției sociale și asistenței medicale a „copiilor războiului” și participanților la cel de al Doilea război mondial.

Problemele sociale sunt oportune și pentru participanții la Operațiunea antiteroristă. Consiliile locale, conform legii, trebuie să le repartizeze acestora terenuri pentru construcția locativă sau pentru gospodărie. Numai în orașul Cernăuți stau în așteptarea terenurilor de pământ 1.800 de participanți la Operațiunea antiteroristă. Și în localitățile rurale chestiunea dată este complicată din cauză că terenurile din afara hotarelor localităților nu sunt ale consiliilor locale, ci ale statului și apar divergențe nedorite. Numai atunci când vor fi create comunitățile teritoriale unite, aceste pământuri vor fi trecute în seama comunităților și problema dată va putea fi soluționată mai ușor.

Vasile CARLAȘCIUC

În imagine: veteranul de război, dl Vladimir Gonceariuc, din Boian este felicitat cu prilejul împlinirii a o sută de ani.

Lasă un răspuns