Ucraina: Procurorul Luţenko propune anularea titlului de erou al Ucrainei

Íîâîíàçíà÷åííûé ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Óêðàèíû Þðèé Ëóöåíêî âî âðåìÿ ñâîåé ïåðâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè â äîëæíîñòè ãåíïðîêóðîðà â Êèåâå, 30 ìàÿ 2016 ã. Ôîòî Êîñàðåâ Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Procurorul General al Ucrainei, Iuri Luțenko, consideră că titlul de Erou al Ucrainei a devenit anacronic. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă, la care Luţenko a vorbit despre finalizarea anchetei de pre-proces în cazul Nadiei Savcenko, acuzată de organizarea unui atac terorist.
„Este foarte greu de explicat, în special pentru observatorii străini, că o persoană pentru libertatea căreia a luptat o lume întreagă şi care a primit cea mai înaltă distincţie de stat, a fost declarată dușman al țării», a spus Luţenko.
În același timp, el a subliniat că Savcenko nu este singurul Erou al Ucrainei anchetat penal. «Patru persoane care deţin această distincţie se află sub urmărire penală”, a adăugat Luţenko.
Procurorul consideră că titlul de Eroul al Ucrainei este în esenţă o reminiscenţă sovietică care trebuie înlocuită. De asemenea, trebuie stabilite alte condiții pentru acordarea celei mai înalte distincţii de stat. Reamintim că în 2016 Nadia Savcenko a primit titlul de Erou al Ucrainei.
La etapa actuală 440 de persoane deţin titlul de Erou al Ucrainei. În ultimii ani, această deistincţie este acordată doar militarilor.
Reamintim că în 2008 părintele Mihail Jar, Stareţul Mănăstirii Bănceni, a primit titlul de Erou al Ucrainei. Distincţia i-a fost înmânată de Preşedintele de atunci, Viktor Iuşcenko. Este unicul român din Ucraina care deţine titlul de Erou al Ucrainei.

Добавить комментарий