Ultima serie a Taberei culturale de la Tismana s-a încheiat cu un rug tradițional și gogoși delicioși

DSC_1195

În perioada 27 august – 2 septembrie, la Tismana, județul Gorj, a avut loc ultima serie a Taberei „Matrice culturală şi spirituală românească”, ediția a II-a.
Zeci de tineri români, care locuiesc în comunitățile istorice din Ucraina, Repub­lica Moldova și Ungaria, s-au reunit la Tabăra „Sf. Nicodim” (în apropierea Mă­năstirii de la Tismana, cel mai vechi așe­zământ monahal din Țara Româ­nească), cu scopul de a cunoaște locurile pitorești, obiceiurile și tradițiile populare ale Gor­ju­lui.
Printre cei care au purtat discuții pe teme de cultură și spiritualitate s-au numărat și tinerii români din raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți, Ucraina.
Programul Taberei internaționale, organizate grație unui parteneriat între Mitropolia Olteniei și Institutul Cultural Român, a cuprins o serie de conferințe pe teme de cultură și spiritualitate susținute de profesorii Picu Nelu și Nicu Panea Ocoleanu, precum și seria de ateliere tradiționale susținută de Claudia Draghescu și Filomena Tiştere, specialiste în țesături populare.
La 31 august, de Ziua Limbii Române, la Tabăra „Sf. Nicodim” au fost come­morați toți creștinii, apoi a urmat un eveni­ment cultural-artistic susținut cu vehemen­ță de grupurile de participanți, în special membrii ansamblurilor „Dor Basarabean” din Utkonosovka, raionul Izmail, Ucraina, și „Crihaneanca” din Crihana Veche, raionul Cahul, Republica Moldova.
Cea care a deschis evenimentul cultural prilejuit sărbătorii „Ziua Limbii Româ­ne”, a fost studenta Colegiului muzical de stat „S. Ludchevici” din Lviv, Tatiana Chi­țac. Tânăra talentată, originară din satul Vancicăuți, raionul Noua Suliță, a interp­retat piesele „Lie Ciocârlie” și „Dor” de D. Sulac.
Pe tot parcursul zilelor programate, tinerii participanți împreună cu însoțitorii lor, au vizitat un șir de obiective turistice admirabile care trebuie vizitate cel puțin odată-n viață.
Vizita la Mănăstirea Tismana a produs o puternică impresie. Am simțit cu toții o pace lăuntrică, o imensă pace duhov­nicească. Istoria acestui lăcaș monahal începe în a doua jumătate a secolului XIV datorită sfântului Nicodim. Biserica este închinată Maicii Domnului și sfințită la 15 august 1377.
Un alt moment important a fost vizita noastră la Muzeul Arhitecturii Populare din satul Curtișoara. Aici am găsit un muzeu în aer liber care cuprinde monumente de arhitectură și tehnică populară din Gorj. Specificul zonei, arhitectura și meșteșu­găritul țărănesc lasă o impresie pozitivă fiecărui om care ține la cultură și este capabil să valorifice trecutul strămoșilor noștri.
La 1 septembrie, în cadrul unei ceremonii de închidere a taberei, participanții s-au întâlnit la sediul Consiliului Județean Gorj din orașul Târgu Jiu.
De asemenea, tinerii au vizitat ansamblul arhitectural Constantin Brâncuși și capodoperele sale – Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii.
Ideea acestui proiect s-a născut din cele două teme fundamentale ale acestui an: „140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși”, fiind de asemenea prilejuit de declararea anului 2016 drept „An omagial al educației religi­oase a tineretului creștin-ortodox”, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În final, participanții au organizat o seară de sărbătoare cu muzică românească și un foc de tabără. Tinerii au servit gogoși de la maeștrii bucătari din Ungaria. La focul de tabără s-au înmânat diplome participanţilor.
Au fost zile minunate, bogate în momente memorabile, petrecute în Ro­mânia.
Sergiu BARBUŢA

Добавить комментарий