Va fi oare CTU Mămăliga în componenţa raionului Cernăuţi?

17 02 2021 LC MAMALIGA

Această istorie a pornit imediat de la noua împărţire teritorial-administrativă, când cele unsprezece raioane săteşti din regiunea Cernăuţi au fost grupate în trei raioane. Localităţile din raionul Noua Suliţă s-au pomenit în raionul Cernăuţi, cu excepţia satelor din Comunitatea Teritorial Unită Mămăliga. Localnicii au reacţionat prompt.  Despre voinţa lor de a rămâne în componenţa raionului Cernăuţi, ca şi celelalte sate nouăsuliţene, şi nu în raionul Nistru, ştie şi Preşedintele ţării, iar cererile argumentate au ajuns în Parlament şi Guvern.

La 16 februarie, la Administraţia Regională de Stat Cernăuţi, în legătură cu aceasta a avut loc consfătuire consultativă, informează Serviciul de presă al ARS Cernăuţi. La consfătuire au participat preşedintele subcomitetului pentru orânduirea teritorial-administrativă al Comitetului Radei Supreme  pentru organizarea puterii de stat, autoadministrarea locală, dezvoltarea regională, Vitali Bezghin,   şi adjunctul primarului CTU Mămăliga, Volodymyr Antonciuk. Reprezentantul CTU Mămăliga a adus următoarele argumente: depărtarea mare de la noul centru raional, majoritatea populaţiei Comunităţii o constituie românii, care vor să fie în acelaşi raion ca şi celelalte sate româneşti din fostul raion Noua Suliţă. Vitali Bezghin a explicat: corectarea împărţirii administrative, care este în vigoare, se va putea face numai după ce Rada Supremă va adopta proiectul de lege respectiv. Un asemenea proiect de lege a fost înregistrat în Parlament şi deputaţii urmează să-l examineze anul acesta. Şeful ARS Cernăuţi, Serghii Osaciuk, i-a dat asigurări lui Volodymyr Antonciuk că problemele CTU Mămăliga nu vor rămânea în afara atenţiei puterii regionale, indiferent în ce raion aceasta se fa afla.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий