Veşnic izvor al spiritualităţii

41360_o

41360_oSocietatea pentru Cultură Românească “Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi în colaborare cu autorităţile locale şi asociaţiile culturale româneşti din nordul Bucovinei împreună cu Consulatul General al României la Cernăuţi au organizat duminica trecută, în vechea urbe de pe malul Prutului cea de-a XXV-a ediţie a Sărbătorii naţionale “Limba noastră cea română”, consacrată celei de-a XXV-a aniversări de la fondarea Societăţii “Mihai Eminescu”. Spre deosebire de precedentele ediţii, actuala a avut loc concomitent cu sărbătorile analogice din Republica Moldova şi România.

Mai întâi cei prezenţi la Sărbătoarea Limbii Române s-au adunat la bustul Luceafărului poeziei româneşti din centrul oraşului Cernăuţi, unde au depus flori şi au rostit cuvinte frumoase despre limba neamului nostru strămoşesc. Manifestările culturale au continuat în incinta Sediului Palatului Naţional al Românilor, unde au fost lansate mai multe volume de carte românească apărută la Cernăuţi şi în sudul Bucovinei în ultimul an. La evenimentele culturale dedicate Limbii Române alături de elita intelectualităţii româneşti din nordul Bucovinei, liderii asociaţiilor naţional-culturale, profesori universitari, cadre didactice, jurnalişti, elevi şi studenţi, au fost prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale în frunte cu doamnele Elena Veriga, viceguvernatorul regiunii Cernăuţi şi Vira Kitaigorodska, şefa Direcţiei Cultură din cadrul ARS Cernăuţi, precum şi Ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni domnul Bogdan Stanoevici, reprezentantul DPRRP, domnul Mircea Gherboveţ, doamna Eleonora Moldovan, Consul General al României la Cernăuţi, domnul ministru-consilier Ionel Ivan, domnul consul Edmond Neagoe şi domnul viceconsul Lucian Ionuţ Indreiu.

Spice pe ogorul literelor române

Lansările de carte în incinta Casei Naţionale a Românilor de la Cernăuţi sunt un atribut mai nou al Sărbătorii consacrate limbii natale. Aşa ceva se practică de câţiva ani. În pofida situaţiei financiare dificile şi conflictului din Estul Ucrainei, comunitatea românească din Cernăuţi continuă să editeze cărţi în limba maternă, apar ziare şi reviste din iniţiativa oamenilor de cultură şi membrilor diverselor organizaţii nonguvernamentale şi edituri.

Printre apariţiile editoriale din perioada septembrie 2013 – septembrie 2014 merită menţionate: revista „Glasul Bucovinei”, editată la Cernăuţi şi publicată la Bucureşti de Institutul Cultural Român, cărţi de profesorul universitar, Ilie Popescu, despre paginile triste din istoria românilor deportaţi de regimul stalinist („Activitatea Societăţii Publice „Golgota” a românilor din regiunea Cernăuţi”), cărţi de istorie şi cultură de Dumitru Covalciuc, apariţii editoriale semnate de Eleonora Schipor, o culegere de versuri de Nicolae Mintencu, cartea „Durerea Memoriei” de Octavian Bivolaru. În perioada respectivă au apărut şi alte cărţi importante (de poezie şi cultură). În acest context, apariţia într-un nou format, cu o copertă nouă, a revistei „Glasul Bucovinei” (Cernăuţi – Bucureşti) este un eveniment important pentru cultura Bucovinei istorice. După 20 de ani de apariţie şi peste 80 de numere, în anul curent revista a fost inclusă în cadrul Centrului Naţional al Cărţii, fiind o revistă a Institutului Cultural Român alături de „Lettre Internationale”. Revista continuă să reunească studii şi cercetări despre tradiţia românească a Bucovinei semnate de autori români şi străini, dar poate fi accesată şi în reţeaua Internet, pe site-ul ICR.

La sediul Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” a fost prezentat şi noul format al revistei din Rădăuţi „Septentrion”, care este Revista Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, directorul publicaţiei fiind Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române.

Lansările de carte de la Cernăuţi sunt evenimente importante pentru cultura românească. Orice cuvânt scris reprezintă o continuitate şi o perpetuare culturală a tradiţiilor seculare. „Cărţile sunt albinele care duc polenul însufleţitor de la o minte la alta”, spunea poetul american James Russell Lowell.

 

Mai multe opinii şi mai puţine cântece

Sărbătoarea Limbii Române la Cernăuţi a continuat la Palatul “Tineretul Bucovinei”, unde prin cântec şi poezie, prin mesajele profunde ale oaspeţilor români  şi elitei bucovinene, cei prezenţi în sală şi-au dat bine seama ce rol mare şi important îi revine limbii române în societatea noastră bucovineană. Au fost menţionate în discursurile interlocutorilor unele probleme destul de serioase cu care se confruntă comunitatea românească din nordul Bucovinei. Şi aceste probleme ţin de sistemul de învăţământ şi de păstrarea şcolilor cu limba română de predare în regiunea Cernăuţi, asigurarea instituţiilor de învăţământ cu literatură în limba română etc.

De data aceasta de pe scenă au rostit mesaje şi patru foşti preşedinţi ai Societăţii “Mihai Eminescu” – Alexandrina Cernov, Ilie Tudor Zegrea, Mircea Lutic şi Arcadie Opaiţ, care au amintit de semnificaţia limbii materne pentru purtătorii ei, pomeniţi în afara graniţelor Patriei lor istorice. Ilie Tudor Zegrea a dat citirii unui apel către autorităţi din partea Societăţii scriitorilor cernăuţeni, în el fiind enumerate cele mai acute şi oportune probleme ale funcţionării limbii române în regiunea Cernăuţi.

Dialog sincer  şi constructiv

În seara zilei de 31 august Ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni Bogdan Stanoevici împreună cu doamna Consul General Eleonora Moldovan şi cu doamna Elena Veriga, viceguvernatorul regiunii Cernăuţi s-au întâlnit în incinta instituţiei diplomatice române acreditate la Cernăuţi cu liderii asociaţiilor naţional-culturale româneşti din regiunea Cernăuţi. Aceştia s-au referit la problemele pe care le întâmpină la ora actuală comunitatea românească din nordul Bucovinei, înaintând diverse idei de proiecte, care ar putea soluţiona o parte din necesităţile comunităţii române din Ucraina. Conducerea regiunii Cernăuţi s-a arătat a fi interesată în purtarea unui dialog sincer şi constructiv cu reprezentanţii comunităţii româneşti din nordul Bucovinei pentru a afla problemele românilor şi a găsi în comun căile de soluţionare a lor. Deşi la întâlnire au fost puţini pedagogi, discuţiile cele mai acute s-au desfăşurat în jurul problemelor şcolilor româneşti din ţinut. Or, o etnie nu poate să prospere neavand un sistem eficient de învăţământ.

Ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni, domnul Bogdan Stanoevici a rămas impresionat de ospitalitatea românilor din regiunea Cernăuţi, simţindu-se aici ca acasă şi a promis că va reveni în zonele populate de românii din Ucraina, pentru a se întâlni cu ei şi a afla care sunt problemele acestora şi cum pot fi ele soluţionate.

Vitalie ZÂGREA,
Vasile CARLAŞCIUC,
Marin GHERMAN

Lasă un răspuns