30 01 2022 POEZIE

ÎNGERULUI PĂZITOR ŞI NEVĂZUT

Îngerul meu păzitor, nu te-am văzut măcar în vis,

Dar ştiu, mi-ai fost de ajutor, amarnic când am plâns.

Am ridicat ochii la cer şi am cerut Tatălui Sfânt,

Precum e voia lui măreață, s-o facă pe pământ.

 

La zori de zi, cucoşii începând să cânte,

La stele încântată am privit şi am cerut.

Pe Înger Păzitor să mi-l trimită,

Ce mare mi-a fost mirarea  – minunea am văzut.

 

Eu l-am văzut imaginat la marginea de drum,

El mâna sa şi-a ridicat de parcă a ordonat.

Coloana lungă, fiind fără nădejde, a pornit buluc

În timp, pe când părea să fie cu totul nemişcat.

 

Dar nu a fost acela vis, astfel a coborât,

Putere din Putere prin rugă şi îndeplinire.

Şi acela a fost Îngeraşul Sfânt,

Cel nevăzut  cărui Credință i se cuvine.

Angela GAIDEI

Paris, ianuarie 2022

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий