Cu un gând senin, de pace…

8 01 2023 F 2

În această perioadă a sărbătorilor de iarnă ne amintim de păstorii din timpurile evanghelice de prin părțile Betleem-ului, care primii i s-au închinat pruncului Iisus și au rămas pentru vecie în colindele noastre românești. Dar și neamul românesc este un neam de păstori și de agricultori, care vine din negura vremurilor cu cea mai frumoasă baladă – „Miorița”.

Oieritul este o ramură importantă și în zilele noastre. În regiunea Cernăuți de creșterea oilor se ocupă nu numai în zona montană, ci și în cea de silvostepă. Șeptelul de ovine este de 31.200 de capete, dintre care 3.391 sunt întreținute în gospodăriile agricole, iar restul în gospodăriile sătenilor. Există cinci ferme de creștere a oilor de prăsilă, situate în fostele raioane Hotin și Noua Suliță și specializate în înmulțirea oilor de rasa Merinolandșaft  și de tipul bucovinean al rasei Askania pentru carne și lână. La crearea tipului bucovinean al rasei de oi Askania a participat selecționatorul de la Stațiunea de cercetări agricole din Cernăuți (Institutul Bucovinean pentru Producția Agroindustrială), Tamara Cernomyz. Noul tip a fost omologat în primul deceniu al secolului XXI. Una din fermele de bază ale Stațiunii de cercetări agricole din Cernăuți a fost cea din satul Berestea, unde cioban era regretatul Dumitru Maluș. Acum, în preajma Crăciunului, fostul președinte al gospodăriei agricole din Berestea, Pavel Lâsenco, a postat pe Facebook o fotografie din anul 2002, în care selecționatorul cernăuțean Tamara Cernomyz prezintă colegilor săi din Ucraina oile de tipul bucovinean la stâna din Berestea. Alături se află ciobanul Dumitru Maluș, care a îngrijit de oile de prăsilă.

Sub îndrumarea  Tamarei Cernomyz și-a început activitatea științifică Oksana Lesyk, care în prezent se ocupă de problemele selecției și tehnologiilor în domeniul oieritului în zona sud-vest a țării. Ea este director-adjunct al Stațiunii de cercetări agricole din Cernăuți. Doamna Oxana Lesyk a precizat că selecționatorii bucovineni se ocupă de îmbunătățirea acestor rase de oi, specifice pentru zonele din regiunea noastră.

În pofida războiului, ramura oieritului continuă să se dezvolte în Ucraina. Începând cu luna martie a anului curent, patru regiuni din Ucraina – Lviv, Transcarpatică, Ivano-Frankivsk și Cernăuți – vor beneficia de granturi de 25 mii de dolari din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea producției agricole, inclusiv a celei din oierit.

La Berestea nu mai este ferma de oi de pe timpurile când era cioban Dumitru Maluș, deși mai sunt gospodari care cresc oi. Consătenii își amintesc de el cu multă căldură, pomenindu-l cu un cuvânt bun. Iar clinchetele de clopoțel, ce însoțesc plugușoarele, sunt asociate cu cele ale turmei de oi a lui Dumitru Maluș, ce pășteau în voie pe imașurile din jurul satului. Odată cu plugușorul și colinda vine în amintirea berestenilor și Dumitru Maluș cu un gând senin, de pace…

????????????????????????????????????

8 01 2023 Ф 3

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий