Desfășurarea de training-uri privind prevenirea inundațiilor și alunecărilor de teren

8 11 F 1
Proiectul „Siguranță și securitate – un factor comun al cooperării transfrontaliere” este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România — Ucraina 2014-2020 și este implementat de Consiliul Județean Suceava (România, Suceava) în parteneriat cu Departamentul de Protecție Civilă al Administrației Militare Regionale Cernăuți și ONG-ul „Agenția pentru Inovare și Dezvoltare”. Scopul proiectului este creșterea nivelului de securitate și protecție a populației din zona de frontieră Suceava-Cernăuți prin reducerea timpului mediu de răspuns la situații ca urmare a creșterii nivelului de pregătire profesională și a capacității operaționale a specialiștilor în situații de urgență, a serviciilor și structurilor cu atribuții legale în activități de protecție civilă. Printre activitățile comune ale proiectului se numără elaborarea unui plan comun de cooperare și schimb de date, care va sta la baza viitoarei cooperări între România și Ucraina în domeniul situațiilor de urgență. În cadrul implementării proiectului, a avut loc o serie de instruiri pentru aproximativ 70 de reprezentanți ai comunităților locale din regiunea Cernăuți privind prevenirea inundațiilor și alunecărilor de teren. Evenimentul a avut loc în orașele Vijnița, Cernăuți și Chelmenți în perioada 18-20 octombrie anul curent și s-a axat pe răspunsul de urgență în caz de inundații și alunecări de teren, în vederea îndeplinirii standardelor europene și a îmbunătățirii pregătirii pentru situații de urgență în regiunea Cernăuți. Participanții au avut posibilitatea să discute cu Oleksii Gaidai, șeful Departamentului de protecție civilă al Administrației Militare Regionale Cernăuți, și cu Iurii Iușcenko, expert în prevenirea inundațiilor și alunecărilor de teren.
Valoarea totală a proiectului este de 522.433,00 EUR (echivalentul 20.265.176 grivne), incluzând un grant UE de 470.188,00 EUR (18.238.593 grivne) și o cofinanțare a partenerilor de 52.245,00 EUR (10%, 2.026.584 grivne). Cota de finanțare UE pentru activitățile care urmează să fie implementate de partenerii ucraineni în regiunea Cernăuți este de 197 630,00 EUR (7 666 068 grivne).
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий