14 august în calendarul bisericesc și în cel popular

14 08 Ф 1

La 14 august, stil nou, este cinstit Sfântul Proroc Miheia. El a fost membru al tribul lui Iuda. Acesta este cunoscut și sub numele de „Moresitul”, numele venind de la cel al satului său natal – Moreset. Miheia a slujit timp de 84 de ani, cu 660 de ani înainte de Întruparea Domnului. De asemenea, Sfântul Miheia a fost contemporan cu proorocii Isaia, Amos și Osea. Miheia înseamnă „cel care este de la Dumnezeu”. Sfântul a prorocit în timpul domniei a trei regi, după cum aflăm din începutul cărții sale: „Cuvântul Domnului care a fost către Miheia din Moreset în zilele lui Iotam, Ahaz și Iezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria și Ierusalim” (Miheia 1:1). Prorocul a fost cel care l-a mustrat aspru pe Ahav, împăratul Samariei, pentru viața sa păcătoasă, motiv care l-a determinat să se retragă în munți pentru a evita să fie ucis. Acesta a prezis distrugerea Samariei și a Ierusalimului. Cu toate acestea, cel mai important lucru este profeția despre Betleem ca loc al nașterii Domnului (Miheia 5:1). După moartea lui Ahav, Miheia a fost ucis de fiul său. El a fost înmormântat în satul său natal, Moreset. În timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut o viziune mistică în urma căreia au fost descoperite moaștele Proorocului Miheia, împreună cu cele ale Proorocului Avacum.

După calendarul bisericesc pe stil vechi, la 14 august sunt pomeniți sfinții 7 fraţi Macabei (168 î.Hr.). Aceşti sfinți martiri au trăit sub domnia regelui Siriei Antioh, urmaşul lui Seleuc (175-164 î.Hr.) care, după ce a adus în sclavie poporul evreu, a încercat să constrângă pe fiii lui Israel să își renege obiceiurile moștenite de la Părinții lor, pentru a-i face să adopte moravurile păgâne.  Între cei care nu s-au supus tiraniei erau, îndeosebi, dascălul Eleazar, mare tâlcuitor al Legii, şi cei şapte tineri învăţaţi de el. Mai întâi au încercat să-l constrângă pe dascălul Eleazar, deschizându-i gura cu forța şi silindu-l să mănânce carne de porc, însă acesta nu a primit, vrând mai bine să moară decât să calce porunca lui Dumnezeu. A răbdat cu bărbăție toate chinurile la care a fost supus, până când și-a dat sufletul. Au fost aduşi, apoi, la tiran, vitejii tineri Macabei, unul câte unul, începând cu cel mai în vârstă, şi chinuindu-i în multe feluri pe fiecare în parte, au fost aruncaţi în foc şi aşa şi-au dat duhurile. Ultima rămasă, cea care a suferit pentru toți şapte înmiit, și anume mama lor, spunea: „Nu ştiu cum v-aţi zămislit în pântecele meu şi nu v-am dat duh şi viaţă şi închipuirea fiecăruia nu eu am întocmit-o, ci Ziditorul lumii, Care a zidit pe om de la naşterea lui” ( II Macabei, 7, 22-23). Şi vrând să fie şi ea părtaşă la pătimirea cea de bună voie, pentru credinţă, a primit moarte mucenicească fiind înghiţită de para focului.

Potrivit tradiției populare, în această zi la biserică este sfințită mierea. Iar după semnele timpului se poate prezice cum vor fi toamna și iarna. Dacă rândunelele au părăsit cuiburile și au zburat în țările calde, toamna va fi timpurie. De e vânt puternic, iarna va fi cu zăpadă și geruri. Cum e vremea în această zi, așa va fi ea și în ziua sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului (28 august, stil vechi). Dacă vremea este rece, rece va fi și toamna. De plouă, în curând vremea se va răci. Dacă pe mesteacăn încep să se îngălbenească frunzele, toamna va fi timpurie.

Este important să știm că în zilele noastre clima s-a schimbat foarte mult, de aceea unele semne ale timpului nu au valoarea lor inițială.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

Добавить комментарий