21 august în calendarul bisericesc și în cel popular

21 08 Ф 1

La 21 august, stil nou, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Tadeu. Sfântul Tadeu a fost unul dintre cei 70 de Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, ce cunoștea la excelență Legea Veche, fiind botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul. Tadeu ajunge în locul de naștere, Edessa, după ce Mântuitorul Iisus Hristos a Înviat și S-a Înălțat. Tadeu îi oferă lui Avgar, după făgăduința Mântuitorului, Sfântă Mahramă.  Cu ajutorul acestuia, Avgar a reușit să se vindece de lepră sărutând Mahrama, urmând astfel să primească Sfântul Botez. Această minune i-a uimit pe cetățeni, astfel aceștia s-au lepădat de credința lor în idoli, urmând să se boteze cu toții. Sfântul Tadeu a predicat Evanghelia în Siria și Fenicia. A trecut la cele sfinte în Berit, cetate din Fenicia, urmând ca moaștele sale să fie aduse în anul 377 în Constantinopol.

După calendarul bisericesc pe stil vechi, la 21 august este pomenit Sfântul Miron. El s-a născut şi a crescut în insula Creta. La începutul vieţii sale a luat femeie şi lucra pământul, câștigându-şi pâinea din sudoarea feţei sale şi hrănind şi pe alţii; pentru că din roadele care îi creşteau împărţea săracilor, şi astfel ostenelile lui erau binecuvântate de Dumnezeu, căci, pe cât dădea el din roade, pe atât ele se înmulţeau, şi era milostiv mai mult decât ceilalţi oameni. Odată a găsit în aria sa pe nişte tâlhari furând, care îşi umpluseră sacii de grâu şi nu puteau să-i ridice de pe pământ. Iar el, în loc să-i bată sau să le facă vreun rău, le-a ridicat sarcinile, le-a pus pe umerii acelora cu mâinile sale şi le-a poruncit să nu spună la nimeni lucrul acela. Pentru o viaţă îmbunătăţită ca aceasta a fost pus preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu şi învăţa popoarele sfânta bună credinţă şi le întărea spre nevoinţele cele muceniceşti, fiind atunci prigonire a păgânului împărat Deciu. Iar după moartea lui Deciu şi după încetarea prigonirii, a fost ridicat la scaunul episcopiei. Şi cinstea pomenirile sfinţilor mucenici care au pătimit pentru Hristos în vremea prigonirii, şi făcea multe minuni şi puteri. El a oprit curgerea unui râu; căci râul umflându-se, şi un bărbat slăvit, anume Triton, având mare nevoie să treacă râul, sfântul episcop a oprit repejunea râului şi nu l-a lăsat să curgă până ce acel bărbat, trecând dincolo, s-a întors iarăşi înapoi. Iar după ce s-a întors acela, Sfântul Miron a trimis toiagul său, poruncind râului ca iarăşi să curgă în calea sa. Şi ajungând trimişii, când au tulburat apa cu toiagul sfântului, spunându-i ei porunca arhiereului, îndată a curs râul cu mare pornire şi s-a îndreptat în curgerea sa ca mai înainte. Acest mare plăcut al lui Dumnezeu a făcut şi alte minuni ca acestea şi petrecând toată viaţa lui cu iubire de Dumnezeu şi cu cuvioşie, s-a mutat la Domnul, având vârsta de 100 de ani.

Semnele timpului din calendarul popular arată cum vor fi toamna și iarna. Cum e vremea în această zi, așa va fi luna ianuarie. E vreme frumoasă, luna septembrie va fi caldă și însorită, iar dacă e vreme urâtă, așa va fi ea până în perioada numită în popor „vara Arhanghelilor”. De sunt multe pomușoare, înghețurile vor veni repede. Dacă nu există valuri pe râu în această zi, toamna și iarna vor fi calde. Dacă plouă, vremea urâtă se va menține până la sfârșitul lui august. Dacă vântul adie dinspre miază-noapte, va fi bogată recolta de cereale târzii. Dacă noaptea a fost rece, iar ziua foarte caldă, în septembrie vor fi mai multe decalaje de valori termice. Dacă de supra pământului se ridică praful, până toamna târziu vor fi călduri mari. Dacă tună, în luna ianuarie vor fi viscole mari.

În zilele noastre clima s-a schimbat mult și unele din aceste semne ale timpului și-au pierdut actualitatea.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий