24 noiembrie în calendarul bisericesc și în cel popular

24 11 F 1

La 24 noiembrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Clement, episcopul Romei. Sfântul Clement s-a născut la Roma, fiind contemporan cu Sfinții Apostoli. El își pierde mama și pe cei doi frați într-un naufragiu. Pe tatăl său îl pierde mai târziu, în timp ce își căuta soția și fiii.

Încă de la o vârstă fragedă, Sfântul Clement s-a hotărât să plece să-și caute părinţii și frații. Este momentul când îl întâlnește pe Sfântul Barnaba și pe frații săi, care erau ucenicii Sfântului Petru. Dar prin multe rugăciuni și cu ajutorul lui Dumnezeu și-a întâlnit şi părinții.  Sfântul Clement a fost hirotonit episcop în Roma, după Lin şi Anaclet, înainte ca Sfântul Apostol Petru să fie răstignit de către Nero. Sfântul Clement a convertit la creştinism mai mulți necredincioși.  Conform Sinaxarului, într-un an, de Paști, Clement a botezat patru sute douăzeci şi patru de oameni, toți de neam mare. Dar pentru că nu a vrut să slujească zeilor, el a fost supus la multe chinuri în vremea împăratului Domiţian şi mai apoi ucis, în timpul împăratului Traian.

În Ucraina, după stil nou, este cinstită Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Sfânta Ecaterina s-a născut în orașul Alexandria din Egipt, în timpul împăratului Maximian. Datorită posibilităților materiale ale familiei, Ecaterina a beneficiat de foarte multe privilegii. A studiat mult și a avut grijă de aspectul ei fizic. La vârsta de 18 ani, Ecaterina era cunoscută pentru frumusețea și înțelepciunea sa. Având în vedere statutul pe care îl avea, Ecaterinei îi era foarte greu să-și găsească un partener, motiv pentru care, mama sa a dus-o la un părinte duhovnic pentru a o ajuta să-și găsească un tânăr. De îndată ce a ajuns la părinte, acesta a început să-i vorbească despre creștinism, iar Ecaterina a fost foarte interesată și a deprins multe cunoștințe despre Mântuitorul Iisus Hristos. La finalul discuției, părintele i-a dăruit fetei o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe.

După acea întâlnire, Ecaterina a avut două viziuni. În prima, i s-ar fi arătat Maica Domnului cu Pruncul în brațe, însă pentru că nu era creștină, Ecaterina nu a reușit să-i vadă fața Mântuitorului. După acea întâmplare, Ecaterina a ales să primească taina botezului. În a doua viziune i s-a arătat Hristos, care îi dăruia un inel de logodnă și îi spunea „Iată, astăzi te primesc pe tine mireasă Mie, nestricată și veșnică, deci să păzești tocmeala aceasta cu dinadinsul și să nu mai primești nicidecum alt mire pământesc”. Următoarea zi, Ecaterina a rămas uimită când a văzut că are pe deget un inel de logodnă. În acel moment a simțit că trebuie să facă o schimbare în viață și să se apropie și mai mult de Dumnezeu. Însă, Ecaterina nu s-a bucurat mult de noua viață, pentru că, la acea vreme, împăratul Maximian dăduse ordine ca cei care cred în Dumnezeu să se lepede și să se jertfească zeilor, iar cei care refuzau erau supuși chinurilor și uciși.

În această zi, stil vechi, este prăznuit Sfântul Mare Mucenic și făcător de minuni Mina. El a trăit între anii 285–309, a pătimit și a fost martirizat în timpul marii persecuții a creștinilor, ordonată de împăratul Dioclețian.  Sfântul Mare Mucenic Mina este considerat ca fiind protector al celor păgubiți.  În icoane, Sfântul Mucenic Mina  este reprezentat în veșminte militare și înarmat cu lance, sabie și scut sau sub chipul unui bătrân cu barba rotundă.

De asemenea, este prăznuit Sfântul Teodor mărturisitorul, egumenul studiţilor (Mănăstirea Studion, la Constantinopol). El a trăit pe când domnea Constantin Copronim şi era din părinţi evlavioşi, anume Fotino şi Teoctista. Alegându-şi el de mic viaţa cea bună şi învăţând carte, a ajuns la înălţimea cunoştinţei. Călugărindu-se şi plinind tot felul de faptă bună, s-a învrednicit harului preoţesc de la Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului. Şi fiind atunci egumen la Mănăstirea Studitului Preacuviosul Platon şi lăsând acela egumenia, a primit egumenia fericitul acesta, care a povăţuit bine şi cu plăcere dumnezeiască turma cea încredinţată lui, păstorind-o la păşunea mântuirii. Dar fiindcă a mustrat cu îndrăzneală împreună cu Sfântul Tarasie pe împăratul Constantin, feciorul Irinei, că şi-a lepădat pe legiuita sa femeie şi a luat pe alta, Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul său, iar pe marele Teodor bătându-l, l-a izgonit la Tesalonic. Apoi Constantin fiind orbit a fost lipsit şi de împărăţie. Atunci a fost chemat Teodor din surghiun.

Semnele timpului arată că, dacă în această zi soarele luminează, dar nu încălzeşte, iarna va fi geroasă. De e ploaie sau lapoviță, până în decembrie va mai fi cald. Dacă vremea e caldă, așa va fi și iarna.  Se spune că acel care în această zi găseşte pomuşoare de călină în pădure, va avea noroc.

Unele din aceste semne ale timpului din vechime și-au pierdut actualitatea din motivul că clima din zilele noastre s-a schimbat.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

Добавить комментарий