29 septembrie în calendarul bisericesc și în cel popular

29 09 Ф 1 а

La 29 septembrie, stil nou, este cinstit  Sfântul Chiriac Sihastrul. Cuviosul Chiriac era de neam din Corint; tată era Ioan, presbiterul sfintei soborniceștii Biserici, iar mamă, Evdochia; s-a născut pe timpul împărăției lui Teodosie cel mic, cam pe la sfârșitul împărăției lui. Era rudă cu Petru, episcopul Corintului, de care, în tinerețe, a fost pus citeț la aceeași sobornicească Biserică, în Corint. Și se îndeletnicea cu osârdie cu citirea dumnezeieștilor cărți de dimineața până seara și de seara până dimineața tot la citire ședea; și tot citind el așa, a ajuns în nedumerire și a început a se minuna cum din început Dumnezeu a rânduit pe toate cele folositoare spre mântuirea omului.

După calendarul bisericesc pe stil vechi, la 29 septembrie este prăznuită Marea Muceniță Eufimia. Sfânta Mare Muceniță Eufimia a trăit în Calcedon în vremea când Imperiul Roman era condus de împăratul Maximian Galeriu. Ea l-a mărturisit pe Hristos și în acele vremuri acest lucru era considerat păcat de moarte. A fost arestată din ordinul lui Priscus proconsul și a supus-o la fel de chinuri însă Domnul o ajuta de fiecare dată arătând neputința diavolului și puterea harului în fața oricăror torturi inventate de răutatea oamenilor.  A fost trasă pe roată, a fost arsă în foc și aruncată drept hrană fiarelor sălbatice înfometate înadins. În cele din urmă a fost mușcată de un urs și și-a dat sufletul în mâinile Domnului în anul 304. Astenie episcopul Amasiei ne dă mărturie despre chinurile la care a fost supusă mucenița și pe care el le-a văzut cu ochii lui.

În popor se spune: cu cât e mai cald în această zi, cu atât mai târziu va sosi iarna. E  vreme însorită și frumoasă, iarna va fi moale. Dacă graurii încă n-au zburat în țările calde, „vara Arhanghelilor” nu se va termina degrabă. Dacă frunzele s-au îngălbenit, dar încă nu cad, toamna va fi lungă. Ceața de dimineață prevestește că vremea se va încălzi. Dacă plouă în ziua de 29 septembrie, luna octombrie va fi ploioasă.

Vom menționa că în prezent clima s-a schimbat foarte mult și nu toate aceste semne ale timpului din vechime sunt actuale.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

Добавить комментарий