30 ianuarie în calendarul bisericesc şi în cel popular

30 01 2023 F 3

La 30 ianuarie, stil nou, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Cei trei episcopi au avut o influență foarte mare în istoria creștinismului, cu roluri esențiale în conturarea teologiei creștine. Ei sunt consideraţi cei mai mari învăţători şi păstori din istoria creștinătății şi modele de viaţă duhovnicească.

Aceștia sunt pomeniți și separat: Sfântul Vasile la 1 ianuarie, Sfântul Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur la 13 noiembrie și la 27 ianuarie. În această zi, oamenii merg la biserică pentru a participa la slujbă, împart pachete cu alimente și lumânări.

După calendarul bisericesc pe stil vechi, în această zi este cinstit Sfântul Cuviosul Antonie cel Mare. El a fost de neam egiptean şi a învăţat credinţa creştină de la părinţii şi de la bunicii săi.

A trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian, ajungând până în zilele bine credinciosului împărat Constantin şi ale fiilor lui. Şi dedându-se vieţii pustniceşti, atât de mult a întrecut pe toţi, încât s-a făcut pildă tuturor pustnicilor de după el. Lucru minunat este că el a ajuns cel dintâi îndrumător şi dascăl al vieţii de obşte şi numai el singur a atins hotarul cel mai desăvârşit al pustniciei, precum arată istoria vieţii lui. Sfântul Antonie cel Mare avea harul de a vedea sufletele care la moarte ieşeau din trupuri şi pe demonii care le îndrumau, ceea ce este o însuşire numai a fiinţelor fără de trup şi duhovniceşti. Trăind o sută şi cinci ani, s-a mutat la Domnul. Viaţa lui a scris-o Atanasie cel Mare, episcopul Alexandriei.

Sătenii se rugau Sfântului Antonie cel Mare și pentru sănătatea vitelor. În unele locuri se sfințea fânul, care era dat apoi vacilor. Dacă în această zi e vreme caldă, în următoarele zile va fi ger. Dacă e zi senină și fără vânt, în curând va viscoli. Dacă noaptea cerul a fost acoperit cu nori, e semn de belșug în recolte. Dacă se înseninează după amiază, primăvara va fi timpurie.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului”www.lyberti.com

Добавить комментарий