31 octombrie în calendarul bisericesc și în cel popular

31 10 F 1

La 31 octombrie, stil nou, Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pe Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis. Ei au făcut parte din cei 70 de ucenici ai Domnului şi sunt un simbol al curajului creștin.  Sunt sărbătoriți pentru osteneala lor, nu atât din timpul vieţii Domnului Iisus Hristos pe pământ, cât mai ales pentru dumnezeiasca lor luptă după mutarea la cele veşnice a Sfinţilor Apostoli. Aceşti sfinţi au dus mai departe lucrarea mântuirii şi Biserica lui Hristos, cu fapta, cu cuvântul, cu minunile şi cu sângele lor.

Creștinii ortodocși din Ucraina, după calendarul bisericesc pe stil nou, îi pomenesc pe Nicodim și Spiridon din Peșteri, care au rămas în istorie ca propovăduitori ai creștinismului și conducători de rugăciuni. Nicodim și Spiridon au trăit în secolul al XII-lea și au devenit faimoși pentru că au petrecut 30 de ani în peșterile din apropierea Mănăstirii Peșterilor din Kiev. Se cunosc puține date despre Sfântul Nicodim: el a fost tovarășul lui Spiridon timp de mulți ani și a învățat să coacă prescură de la el. Ca și Spiridon, a dus o viață strictă și se ruga de dimineața până seara.

Există legende despre Spiridon al Peșterilor. Legenda spune că odată cuptorul în care gătea și podeaua din jurul lui au luat foc – dacă ar fi izbucnit un incendiu, ar fi distrus o mulțime de lucruri. Dar Spiridon nu a lăsat să se întâmple acest lucru: a acoperit flăcările cu hainele sale, care, în mod surprinzător, nu au luat foc, iar apoi a turnat apă peste tot și a stins focul. De asemenea, el a rămas nevătămat. Sfântul Spiridon a fost înzestrat cu capacitatea de a face minuni. Ambii călugări au trăit până la o vârstă înaintată, iar moaștele lor sunt păstrate în același loc, în Peșterile din apropiere la Lavra Pecerska din Kiev.

La 31 octombrie, pe stil vechi este cinstit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. El era un om cultivat, lucru care se poate observa și din scrierile sale. A studiat filosofia greacă, medicina și artele în orașul natal, Antiohia Siriei. Sfântul Apostol Pavel ne spune că Luca a fost medic și tovarăș în călătoriile sale de răspândire a cunoștințelor Evangheliei.  Cele două cărți ale sale  sunt Evanghelia despre venirea în lume a Fiului Celui Preaînalt, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos și Faptele Apostolilor în care ne arată că Cel ce a Înviat din morți a ales, a pregătit și a trimis în lume pe apostoli ca să răspândească învățătura Sa mântuitoare. Sfântul Luca a venit la Ierusalim când Domnul Iisus Hristos își înfăptuia lucrarea Sa pe pământ, l-a cunoscut, l-a văzut și l-a auzit cu ochii și urechile lui pe Mântuitorul său.  Sfântul Apostol Luca este numărat cu cei 70 de apostoli și împreună cu Cleopa l-au văzut pe Hristos înviat pe drumul către Emaus. După Pogorârea Sfântului Duh, se întoarce în Antiohia unde  i se va alătura Sfântului Apostol Pavel, călătorind alături de el, convertind păgâni și evrei la credința creștină. După ce Pavel a fost martirizat la Roma, Sfântul Evanghelist Luca a răspândit Evanghelia în Italia, Dalmația și Macedonia. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost primul care a pictat chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și chipurile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, fiind considerat întemeietorul iconografiei creștine.

Sfântul Evanghelist Luca este considerat ocrotitorul iconarilor şi pictorilor, de aceea lui i se roagă pentru inspiraţie. În popor se crede că oamenii înzestraţi cu harul de a picta icoane au sufletul curat.

Semnele timpului arată că, dacă până în această zi nu a nins, iarna va fi târzie. Dacă norii pe cer plutesc dinspre miază-noapte spre miază-zi, va fi vreme însorită. Dacă imaginea Lunii nu este clară, va ploua. Dacă e zi cu soare, în luna noiembrie vor fi multe zile cu vreme caldă. Ciripitul păsărilor prevestește încălzirea vremii.

Este important să știm că clima s-a schimbat mult și nu toate aceste semne ale timpului sunt actuale.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий