9 mai în calendarul bisericesc și în cel popular

9 05 F 2

La 9 mai, stil nou, este prăznuit Sfântul Proroc Isaia. El s-a născut la Ierusalim și a fost fiul lui Amos, fratele lui Amazia, regele Iudeii. Isaia L-a văzut pe Domnul Savaot când era așezat pe tronul slavei cerești, fiind înconjurat de serafimii cu șase aripi, care cântau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Savaot” (Isaia 6, 3).

Isaia a prorocit despre întruparea Domnului, Nașterea Lui din Fecioara Maria,  loan Botezătorul dar și multe alte evenimente din viața Mântuitorului Hristos. Când Ierusalimul a fost asediat pe vremea unei secete cumplite, Isaia s-a rugat lui Dumnezeu și apa a început să curgă de sub Muntele Sion. Sfântul Proroc Isaia a primit darul să facă minuni.  Apa s-a numit Siloam care înseamnă „trimis”. Peste ceva vreme, Dumnezeu îl trimitea pe cel orb către această apă în care trebuia să se scalde pentru a-i reveni vederea.

Când rege era Manase, Sfântul Isaia s-a împotrivit obiceiurilor păgâne. Din acest motiv a fost scos din cetate și tăiat în două cu ajutorul unui fierăstrău. Sfântul Isaia a trăit cu șapte sute de ani înaintea de venirea Mântuitorului Hristos. A fost numit „Evanghelistul Vechiului Testament” pentru că a prorocit nașterea lui Mesia din Fecioara Maria, Dumnezeirea Lui, minunile Lui, patimile și moartea și preaslăvirea Lui.

9 05 F 1

După calendarul bisericesc pe stil vechi, în această zi este cinstit Sfântul Mucenic Vasile, episcop al Amasiei, când împărat era Liciniu. Împăratul era căsătorit cu sora împăratului Constantin cel Mare, Constantina. El s-a îndrăgostit în una din slujnicele soției sale, în fecioara Glafira. Femeia i-a spus totul împărătesei, care a trimis-o pe fecioară departe de Nicomidia. Când a ajuns în Glafira în cetatea Amasia, a fost întâmpinată și primită cu bunătate de Episcopul Vasile, alături cu alți creștini. Aceasta  a dat toți banii pe care i-a primit de la împărăteasă, bisericii din Amasia. Când a auzit acest lucru Liciniu unde a ajuns slujnica, a poruncit să fie aduși din Amasia Sfântul Vasile și fecioara Glafira. Glafira a murit și soldații l-au adus în fața lui Liciniu pe episcopul Amasiei. Supus la nenumărate chinuri, Sfântul Vasile a fost omorât când i-a fost tăiat capul și aruncat în mare. Trupul Sfântului Vasile a fost găsit lângă cetatea Sinope și a fost dus în Amasia, unde a fost înmormântat așa cum se cuvine în biserică.

Dintre semnele timpului din această zi  reținem: dacă în ziua de 9 mai e frig, vara va fi cu arșiță, dacă cântă cucul, vremea se va ameliora. De e zi cu soare și e cald, e semn de belșug în recolta de castraveți. Dacă la această dată s-au întors rândunelele, va fi cald, iar recoltele bogate.

În urma schimbărilor climatice din ultimul timp, multe din aceste semne ale timpului din bătrâni și-au pierdut actualitatea.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

 

Добавить комментарий