A început luna mai, iar agricultorii din regiunea noastre n-au însămânţat nici jumătate din suprafaţa prevăzută

4 05 F 1

În regiunea Cernăuţi continuă campania agricolă de primăvară. Potrivit situaţiei din 3 martie, cu culturi de primăvară au fost însămânţate 97 mii hectare, ceea ce constituie 43 la sută din cele planificate, comunică Direcţia pentru dezvoltarea agroindustrială din cadrul AMR Cernăuţi. Au fost semănate 10,1 mii hectare cu orz de primăvară, 18,4 mii hectare cu porumb-boabe, 2,8 mii hectare cu grâu de primăvară, 0,9 mii hectare cu ovăz. Masivul cerealier al regiunii include şi  38,8 mii hectare  cu culturi cerealiere de toamnă şi 14,2 mii hectare cu rapiţă.

Din grupa culturilor tehnice, până la ora actuală s-a reuşit însămânţarea a 11,5 mii hectare cu floarea-soarelui, 1,8 mii hectare cu sfeclă de zahăr. 29,5 mii hectare au fost plantate cu cartofi. În anul curent, în regiunea Cernăuţi suprafaţa totală a masivului cu culturi agricole va ocupa 312,5 mii hectare.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

 

 

Добавить комментарий