Alexandru Rusnac – la jubileul său de aur

19 6 MB 1

La 21 iunie, directorul Gimnaziului nr.10 din suburbia Roșa a orașului Cernăuți, Alexandru RUSNAC,  își marchează jubileul de 50 de ani. El s-a născut în satul Forosna de pe meleagurile nouăsulițene, în perioada solstițiului de vară, al triumfului luminii solare. Iar destinul i l-a determinat lumina cărții. După absolvirea Universității Pedagogice „Alecu Russo” din Bălți, domnul Alexandru Rusnac a urmat calea pedagogiei. Drumul vieții l-a dus la Școala nr.17 din Roșa Stâncă, unde a activat ca profesor de fizică și matematică și a însușit calitățile de director de școală. În 2007 a fost numit în acest post la Școala medie nr.10, una dintre cele mai vechi școli românești din nordul Bucovinei, cu istorie biseculară și cu frumoase tradiții cărturărești.

Domnul Alexandru Rusnac a preluat conducerea școlii într-o perioadă destul de complicată, de reformare a întregului sistem de învățământ. În afară de aceasta, se fac simțite tot mai mult situația demografică și problemele cauzate de consecințele războiului. În pofida acestor greutăți, directorul Alexandru Rusnac a obținut ca la școala de la Roșa să fie efectuate reparații capitale, amenajat terenul din jurul școlii, să fie create condiții bune pentru procesul instructiv-educativ. În această privință el s-a bucurat de susținerea nu numai a autorităților și a unor întreprinzători locali, ci și a colectivului pedagogic, părinților elevilor.

Cu prilejul acestei date jubiliare,  colectivul pedagogic, elevii și părinții lor îi adresează sincere felicitări,  dorindu-i domnului Alexandru Rusnac multă sănătate, o activitate fructuoasă, împliniri și realizări, tradiționalul „La mulți ani!”.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий