Arcadie Suceveanu: „Am fost scriitor român încă de la prima vocabulă scrisă”

17 11 2022 F 1

La 15 noiembrie distinsul poet de la Chişinău, originar din Suceveni, regiunea Cernăuţi, Arcadie Suceveanu a împlinit 70 de ani. Obţinând studii universitare la Cernăuţi şi debutând editorial,  de asemenea, în oraşul adolescenţei lui Mihai Eminescu,  după câţiva ani de activitate pedagogică la Horbova, Arcadie Suceveanu se mută la Chişinău deja poet format şi, împreună cu colegii de generaţie – poeţii şaptezecişti, se avântă în procesul literar din Basarabia. Arcadie Suceveanu a semnat mai mult de treizeci de volume de poezie, volume de estetică şi este autorul a numeroaselor cărţi pentru copii. A tradus din literatura rusă şi ucraineană.

Ori de câte ori trăind bucuria apariţiei unei noi cărţi, poetul Arcadie Suceveanu se străduieşte să vină cu ea şi la baştină, în „dulcea Bucovină”. Ca bucovinean şi preşedinte al organizaţiei scriitoriceşti din Republica Moldova, urmăreşte atent procesul literar românesc din regiunea Cernăuţi. Într-o cronică literară el remarcă: „S-ar cuveni, fără îndoială, să ne deplasăm mai des în Bucovina, să fim prezenţi la toate manifestările culturale organizate de confraţii noştri, să avem cât mai multe întâlniri, lansări de cărţi şi reviste  în bibliotecile, şcolile şi liceele de acolo, la Catedra de filologie română a universităţii cernăuţene”. Astfel va putea fi menţinută flacăra scrisului românesc de la Cernăuţi.

La ora actuală Arcadie Suceveanul este bucovineanul cel mai apreciat în întregul spaţiu spiritual românesc. El afirmă: „Am fost scriitor român încă de la prima vocabulă scrisă”.
Arcadie Suceveanu

NU PLÂNGEŢI! STRIGĂ NOE

Rău ne e, Doamne, surpa-n noi morminte,
Abia ne-nduri, ca pe-un vărsat şi-o boală,
Şi zidul crapă pe sub tencuială,
Şi nu ştim ce ne-aşteaptă înainte.
Miroase-a ars în aer şi pe ape,
Noi stăm ceţoşi, sub stelele buboase,
Şi doar infern ne colcăie în oase,
Şi nu mai este nimeni să ne scape.
Lacătul bolţii nu se mai descuie,
Sus pe Golgota cresc grădini de cuie.
De plânsul nostru, ce-a tot curs în voie,
Se umflă mările şi dau să spargă.

Nu plângeţi, hei! nu plângeţi, strigă Noe,
În timp ce tot lucrează la o barcă.

17 11 2022 F 2

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий