Căile Ferate din Ucraina au introdus politici pentru prevenirea corupției

cfu-840x480

Consiliul de supraveghere și Consiliul de administrație al căilor ferate din Ucraina au aprobat politica de prevenire și combatere a corupției. Documentul a fost pus în funcțiune printr-un ordin al companiei din data de 10 septembrie 2019. De asemenea, a fost aprobat Planul de dezvoltare și punere în aplicare a politicii de prevenire și combatere a corupției și a altor măsuri, standarde și proceduri prevăzute de programul Anticorupție din dedicat căilor ferate din Ucraina.

Politica de prevenire și combatere a corupției a intrat recent în vigoare este primul dintre documentele necesare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu planul de acțiune aprobat. Principalul obiectiv al politicii este definirea și consolidarea normativă a principiilor și standardelor pentru prevenirea și combaterea corupției în societate.

Punerea în aplicare a acestor documente se face în cadrul implementării Planului de acțiune privind guvernanța corporativă a căilor ferate din Ucraina, aprobat de guvern în decembrie 2018.

„Abordarea noastră de combatere a corupției este de a lucra proactiv și nu doar de a combate consecințele. Modelul anterior s-a concentrat în principal pe identificarea încălcărilor corupției deja comise. Îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a corupției în conformitate cu legislația actuală și cea mai bună lume și Practicile europene reprezintă una dintre inițiativele cheie definite de strategia căilor ferate din Ucraina pentru anii 2019-2023”, a declarat șeful consiliului de administrație al căilor ferate din Ucraina, Evghenii Kravțov.

Добавить комментарий