Casa nouă a lui Dumnezeu în Satul Nou

5 02 2022 HORBOVA 2

Este vorba de construirea noii biserici în mahalaua Satul Nou a Horbovei. A ridica o biserică înseamnă a deschide o nouă poartă a Cerului şi a înălţa o Casă nouă a lui Dumnezeu. Fericiţi sunt acei care participă la aceste lucrări sfinte. Meşterii zidari de la Horbova îşi vor scrie pentru totdeauna numele în istoria locaşului de închinare care va dăinui în veacuri. Numele lor de ctitori va fi pomenit pururi în faţa altarului.

Lucrul sporeşte şi aceasta îi bucură pe enoriaşi şi pe păstorul lor spiritual, Serghei Staşco. Domnul părinte e şi el pe şantier, munceşte de rând cu toţi ceilalţi. Când se ridică o biserică de zid, se edifică şi lumina ei în sufletele celor care o construiesc. Domnul părinte Serghei Staşco afirmă: „Dumnezeu niciodată nu rămâne omului dator. Mulţumesc celora care se jertfesc pentru biserica noastră”.

5 02 2022 HORBOVA 1

5 02 2022 HORBOVA 3

Foto din reţelele de socializare.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий