Cea de-a optzecea toamnă aurie a lui Nicolae Mintencu…

16 11 2022 F 2

Optzeci de trepte ale unei vieți trăite din plin și frumos. Cincizeci și opt din acești ani sunt legați nemijlocit de activitatea lui pedagogică și cam tot atâția – de activitatea scenică. Cu verbul matern și cu cântecul românesc Nicolae Mintencu și-a creat un nume, o imagine impecabilă. A atins piscuri ale pedagogiei și o performanță muzicală încântătoare: poartă titlul onorific de Învățător emerit al Ucrainei și de laureat a patru concursuri internaționale de folclor.

În miez de Brumar, Învățătorul și Rapsodul Nicolae Mintencu și-a sărbătorit modest, precum sunt timpurile, jubileul onorabil de 80 de ani. Sărbătoarea a avut loc la școala natală, în mijlocul colegilor de breaslă, majoritatea lor fiind foștii lui discipoli, alături de lucrătorii Căminului cultural, cu care decenii la rând au creat imaginea Volocii ca vatră a cântecului și dansului popular românesc. Primul cuvânt de felicitare a fost rostit de protopopul de Hliboca, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din sat, Ioan Gorda.

–M-am bucurat foarte mult când la corul nostru bisericesc s-a alăturat Nicolae Mintencu, cu vocea lui deosebită. Îi doresc ca la acești ani „patriarhali” Dumnezeu să-i mai adauge încă mulți ani, căci îl proslăvește pe Dumnezeu și Îl are mereu în suflet.

Directorul Liceului Voloca, Marin Guraliuc, a accentuat că timp de 58 de ani această instituție de învățământ l-a avut ca profesor de română pe pedagogul prin vocație și pe marele patriot al graiului matern, Nicolae Mintencu.

–Lui i s-a conferit titlul de Învățător emerit al Ucrainei nu numai pentru măiestria de a preda lecțiile, ci au fost luate în considerare și alte aspecte ale activității pedagogice a lui Nicolae Mintencu, a relevat domnul director Marin Guraliuc. El a fost acela care a organizat cercul literar „Mugurel” și era chiar o tradiție în școală ca elevii eminenți neapărat să frecventeze ședințele acestui cerc, încercând să scrie versuri. Nu întâmplător vreo șase discipoli ai lui Nicolae Mintencu au debutat ca poeți, iar doi dintre ei – și editorial. A mai creat și cercul „Tânărul actor”, înscenând „Luceafărul” și „Soacra cu trei nurori”. Pentru spectacolul „Luceafărul” elevii voloceni au primit un premiu în România. Al treilea moment, destul de ponderabil, sunt culegerile de folclor ale profesorului-rapsod Nicolae Mintencu.

Directorul Căminului cultural, Ion Semeniuc, s-a referit la activitatea artistică a jubiliarului – unul dintre cei mai valoroși artiști amatori pe care i-a avut cândva Voloca. Deși, după calitățile vocale și atitudinea riguroasă față de alegerea repertoriului și interpretarea pieselor muzicale, Nicolae Mintencu nicidecum nu poate fi numit artist amator.

Nicolae Mintencu a fost prezentat și ca om de litere. Jurnalistul Vasile Carlașciuc, care a prefațat una din cărțile semnate de Nicolae Mintencu, a subliniat că Nicolae Mintencu nu putea să nu scrie poezii. Versurile lui, adunate în câteva plachete – „Doina mea în codru-i scrisă”, „Curge timpul”, „În viață sunt un pelerin”, „Duminicile sufletului meu”, „Din pridvorul toamnei”, poartă, în primul rând, ecoul lecțiilor din clasă. Crezul lui poetic este crezul dascălului școlar. Unele versuri ale lui Nicolae Mintencu sunt scrise cu pana inspirației și purtate de mâna ușoară a rapsodului.

–De cele mai multe ori Nicolae Mintencu își scrie versurile în zilele de duminică, după ce vine de la Sfânta Liturghie de la biserica din sat. Cu sufletul purificat, Nicolae Mintencu își înșiră pe hârtie gândurile la fel de curate ce izvorăsc din credința fierbinte în Dumnezeu. Aici poetul e în situația iconarului, care se apucă să picteze chipurile sfinților cu gândurile și sentimentele curate, a sesizat Vasile Carlașciuc.

Părintele Pavel Paulencu, cel care a moderat acțiunea de omagiere, i-a oferit cuvântul primarului CT Voloca, Valentin Glopina. Domnul primar i-a înmânat jubiliarului a mențiune din partea Consiliului sătesc pentru activitatea sa îndelungată și multilaterală, accentuând că Nicolae Mintencu este cetățean de onoare al Volocii.

16 11 2022 F 5

Au urmat felicitări din partea fostului coleg de breaslă a lui Nicolae Mintencu, Gheorghe Cazacu, din partea jurnaliștilor și poeților Vasile Bâcu și Nicolae Șapcă.

Nu întâmplător sărbătoarea lui Nicolae Mintencu s-a desfășurat în sala de muzică de la Liceul din Voloca, acolo unde pătrund în tainele acestei arte mulți copii talentați ai satului. Ei au pregătit și au susținut un mic concert, demonstrând că pe urmele vestitului rapsod pășesc tineri înzestrați cu har deosebit. Numerele de concert ale elevilor au fost urmate de cele ale lucrătorilor culturii din sat – Ion Semeniuc (vocal) și Mihai Diaconu (acordeon). A venit să-l felicite pe Nicolae Mintencu și vioristul Nicolae Hacman, artist emerit al Ucrainei, care a interpretat „Balada” de Ciprian Porumbescu și piesa muzicală „Ciocârlia”. Maestrul Nicolae Hacman a prezentat-o pe eleva sa, Patrisia Ionuț, originară din Voloca, care a interpretat la nai câteva melodii populare românești. Patrisia, după cum a menționat domnul Nicolae Hacman, a evoluat împreună cu Ansamblul „Plai” din Cernăuți în Franța și i-a încântat pe mai mulți muzicieni francezi de seamă. Crește o nouă mândrie a Volocii.

16 11 2022 F 3

Pentru Nicolae Mintencu au cântat Dumitru Caulea și Luminița Demeanic de la Societatea muzicală „Armonia”, precum și Maria Dovghei de la Colegiul de artă „Isidor Vorobchievici” din Cernăuți, fostă elevă a lui Nicolae Mintencu și parteneră de scenă. În final s-a apropiat de microfon și Nicolae Mintencu, care a interpretat câteva din cele mai vestite cântece ale sale – cântece despre viața omului. Iar viața lui Nicolae Mintencu este marcată de limba și cântecele neamului său de la poalele legendarilor Codri ai Cosminului.

16 11 2022 F 4

Foto Nicolae Paulencu

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий