CERCUL STUDENŢESC DE LIMBA ROMÂNĂ (XX)

16 6 F 2

 În căutarea dreptăţii 

Întorcându-se pe meleagurile natale pline de gloria străbunilor, Arcadie Opaiţ s-a încadrat în activitatea culturală a comunităţii româneşti din ţinut pentru renaşterea valorilor de existenţă naţională. Va continua să pună pe hârtie gânduri frumoase în versuri, având legături de prietenie cu numeroşi oameni de litere din ţinut şi din alte republici unionale, inclusiv din Moldova. La Cernăuţi aveau loc întruniri ale tinerilor condeieri, care se desfăşurau, de cele mai multe ori, în locuinţa scriitorului Vasile Leviţchi. Aici, de fiecare dată, tinerii talentaţi puneau în discuţie diferite probleme legate de literatură şi artă, citeau din scrierile lor personale şi aşteptau cu emoţie aprecierile mult iubitului Maestru. Se poate afirma cu încredere că din inima acestor neuitate şezători literare, care ţineau, ca de obicei până la cântatul cucoşilor, au pornit în lumea largă viitoarele trăsuri şi maşini cu poeţi de valoare. Vasile Leviţchi a devenit pentru ei un părinte spiritual şi un bun îndrumător pe făgaşul vieţii culturale, aşa cum a fost pe timpuri, pentru altă generaţie de tineri, nemuritorul Aron Pumnul.

16 6 F 1

Pentru a duce la bun sfârşit tendinţele înţelepte, născute în timpul acestor istorice şezători literare, era nevoie de un mijloc de informaţie, care să aducă la cunoştinţa cititorilor din regiune ideile valoroase în direcţia dezvoltării culturii naţionale, având la bază tradiţiile milenare româneşti. Tinerii, dornici de înfăptuirea unor noi reforme în domeniul vieţii culturale pe voievodalele meleaguri, pun la cale unele acţiuni îndreptate în direcţia schimbării conducerii de atunci a ziarului regional „Zorile Bucovinei”, organul comitetului regional Cernăuţi al Partidului Comunist al Ucrainei. În scrisoarea adresată Moscovei, semnatarii au indicat toate neajunsurile existente în activitatea regionalei de partid referitoare la renaşterea culturii naţionale româneşti, rugând forurile superioare să reacţioneze şi să ia măsurile necesare pentru lichidarea indicatelor lacune.

Mult regretatul Dumitru Covalciuc, în memoriile sale, publicate în Almanahul „Ţara Fagilor”, menţiona: „Am întocmit textul „plângerii”, relevând motivele care ne-au silit s-o scriem, şi am cerut să se intervină, de la centru, ca ideologii de nivel regional să aibă grijă de afirmarea tinerelor talente literare şi să promoveze şi scrisul artistic în limba română…”.

Scrisoarea trimisă redacţiei ziarului „Pravda”, organul Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, va fi întoarsă pentru verificare şi reacţionare comitetului regional de partid. Aşa se proceda în perioada de dominaţie sovietică. Fărădelegile comise de reprezentanţii autorităţilor locale erau supuse examinării de către autorităţile locale. Astfel, cei care căutau dreptate, nimereau direct în „gura lupului”. Aşa s-a întâmplat şi cu semnatarii scrisorii în cauză. Pentru „uneltire la adresa regionalei de partid”, ei vor fi supuşi unei răfuieli crunte.

16 6 F 3

Petru GRIOR,

directorul Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale din Cernăuţi

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий