Colinde ce ne rămân în suflete

16 01 2022 SCHIPOR 1

Încetul cu încetul ecoul colindelor, al slujbelor divine ce vestesc Nașterea Mântuitorului, dar și celorlalte sărbători creștine, al urăturilor, al clinchetului de clopoțel, al pocnetului de bici, al urărilor de bine, de pace,  de noi realizări și împliniri, de miros de brad, de aroma grâului fiert, a cozonacilor, de sclipirea becurilor multicolore, rămân puțin câte puțin în urmă. Rămân în sufletele noastre atât de dornice, mai ales în aceste vremuri, de  ceva pozitiv, ca un ecou al sărbătorilor nu numai de iarnă, dar și de suflet.

O deosebită semnificaţie, atât creștină, cât și laică, au toate sărbătorile de iarnă mai ales la Cupca, această mândră localitate de pe Valea Siretului, cu vechi și frumoase tradiții strămoșești. Ele au debutat cu tradiționalele sărbători ce au loc anual pe scenele CIE Cupca, pregătite cu mult talent, atenție și răbdare de elevii acestei instituții de învățământ. Dirijați de neobosiții lor dascăli, anul acesta, ținând cont de restricțiile cuvenite, au pregătit un frumos concert, fiecare clasă aparte, despre vechile, frumoasele și neuitatele tradiții de iarnă: colinde creștine, cele dedicate lui Moș Crăciun, urături, tradiționalul Plugușor, etc. Anume acum, ca niciodată, am pus accentul pe costumația populară, pe încălțămintea veche (opincuțele), pe toate celelalte atribute ale costumului nostru național. Dar și pe colindele vechi, pe cântecele și dansurile populare.  O altă acţiune a păstrării unei tradiții creștine, înrădăcinată aici, la Cupca, este colindatul pe la mănăstirile din Bucovina. Ca și în anii precedenți grupul de colindători, mari și mici,  am colindat pe la mănăstirile de la Bănceni, Boian, Crasna.  Cu programul de colinde am poposit și la omul de afaceri, deputat în Consiliul regional, Vasile Bicer, care ne-a mulțumit frumos, că am găsit timp pentru a-i aduce urările de bine și în acest an. Îi mulțumim pentru generozitatea sa, fiind pentru noi un adevărat Moș Crăciun.

O primire deosebită am avut la Eparhia Cernăuțiului și a Bucovinei, unde ne-a ascultat cu mult drag, ne-a poftit să venim și la anul, chiar ÎPSS Mitropolitul Cernăuților și Bucovinei, Meletie. De o primire frumoasă am avut parte și la Consulatul General al României la Cernăuți. Nemaivorbind de blândețea, mărinimia, înțelegerea maicilor și călugărilor de la mănăstiri.

Tot în această perioadă, elevii clasei a 6-ea de la școala noastră, îndrumați și pregătiți de diriginta lor de clasă,  domna profesoară Lucica Dușceac, au fost prezenți cu un program de colinde românești, dar și versuri creștine pe la mănăstirile de la Leorda (Pătrăuții de Sus) și Slatina (Crasna), cât și la restaurantul „Socol” din Pătrăuții de Sus (patroni – familia Socolovschi). Au fost însoțiți de învățătoarea claselor primare , domna Viorica Marcu, câțiva părinți, frați și surori mai mari.

16 01 2022 SCHIPOR 2

O mulțumire aparte ținem să aducem maicii starețe Ioana de la mănăstirea Slatina. Atâta blândețe, bunătate, răbdare, înțelegere, mărinimie are această maică, încât de felul ei de a fi, dorești parcă să fii prezent mereu la această mănăstire. Îi mulțumim frumos pentru caracterul ei deosebit și fie ca bunul Dumnezeu s-o aibă mereu în paza sa, cât și obștea mănăstirii pe care o conduce cu atâta pricepere. De asemenea, ținem să mulțumim șoferului Nicolae Alerguș din Cupca, șofer la cursa Cupca – Hliboca, care ne-a deplasat cu autobusul său.

Aici aș fi vrut să închei, nu înainte de a menționa încă o sărbătoare ce a avut loc pe scena Căminului cultural din Pătrăuții de Jos, unde a 3-ea zi de Crăciun, pe stil vechi, au fost prezente corurile bisericești ale parohiilor din comuna Pătrăuți. Tuturor celor care au contribuit nemijlocit la organizarea, desfășurarea, deplasarea, pregătirea acestor frumoase programe de colinde, le aducem sincere mulțumiri. Mulțumiri aducem și celor care ne-au invitat, ne-au găzduit, ne-au ascultat, ne-au adresat atâtea cuvinte calde și frumoase, ne-au binecuvântat, ne-au servit cu bucate tradiționale, ne-au urat de bine, pace, credință, bunătate, bucurii și împliniri în noul an, în care am intrat. La rândul nostru le mulțumi, le aducem lor, cât și tuturor urările noastre de bine, ca acest nou an 2022 să fie pentru noi toți un an mai bun. Doamne ajută!

16 01 2022 SCHIPOR 3

 

Eleonora SCHIPOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий