Decizie crucială a Congresului General al Bucovinei

28 11 2021 IST 1

La 28 noiembrie 1918, la Cernăuţi, Congresul General al Bucovinei a votat unirea Bucovinei în vechile ei hotare cu regatul România.

La 15/28 noiembrie, Consiliul Național Român convoacă Congresul General al Bucovinei, care s-a ținut în Sala Sinodală (sala de marmură) a Reşedinţei Mitropolitane din Cernăuți sub președinția lui Iancu Flondor, după salutul de rigoare al lui Dionisie Bejan, președintele Consiliului Național. Congresul a votat în unanimitate, cu sprijinul majorității reprezentanților germani și polonezi, unirea cu România.

În decursul lunii noiembrie 1918, la sfârșitul Primului Război Mondial,   în timp ce Austro-Ungaria se recunoaște înfrântă pe data de 3 noiembrie, românii şi ucrainenii din Ducatul Bucovinei revendică simultan unirea ținuturilor unde erau majoritari, cu Regatul României și, respectiv, cu nou proclamata Republică Populară Vest-Ucraineană, frontiera fiind în negociere, deoarece ambele comunități revendicau orașe importante precum Cernăuţi, Rădăuţi şi Siret.

La 12/25 octombrie 1918, la Cernăuți a fost înființat Comitetul Regional Ucrainean, avându-l președinte pe Omelian Popovyci, cu scopul de a reprezenta Bucovina în Rada Naţională Ucraineană.  Drept răspuns, la 14/27 octombrie 1918, la inițiativa lui Sextil Puşcariu şi Iancu Flondor, la Cernăuți a fost convocată o adunare națională română numită „Adunarea Constituantă”, care, sub președinția fruntașului Dionisie Bejan, a ales un Consiliu Național format din 50 membri din toate județele și păturile sociale, avându-l ca președinte pe Iancu Flondor.

La 21 octombrie/3 noiembrie, Comitetul Regional Ucrainean a organizat o amplă adunare publică la Cernăuți, numită „Vecea bucovineană”, care a cerut ca Bucovina să fie alipită Ucrainei.   La 24 octombrie/6 noiembrie 1918, comisarii naționali ucrainean Omelian Popovyci,  și român Aurel Onciul, primul ales de Comitetul Regional Ucrainean, al doilea auto-proclamat „comisar național român”, au semnat un acord cu privire la împărțirea Bucovinei, deși Onciul nu era împuternicit în acest sens de Consiliul Național Român din Bucovina. Guvernul ucrainean a dispus ocuparea Palatului administrativ din Cernăuți de către milițiile ucrainene, iar reprezentanții Radei Naționale Ucrainene l-au somat pe guvernatorul austriac Joseph Etzdorf să le predea puterea administrativă în teritoriile ucrainene din Bucovina, precum și în orașul Cernăuți. Guvernatorul a cedat în fața forței și a semnat un proces-verbal prin care trecea puterea administrativă în Bucovina către Omelian Popovyci și Aurel Onciul.

Un moment important în desfășurarea evenimentelor l-a constituit sosirea la Cernăuți, la 9 noiembrie, a unui detașament de 180 de militari români, sub comanda sublocotenentului Ilie Lazăr, care făceau parte din regimentul 8 husari, ce era amplasat la nord de  Tiraspol. Din proprie inițiativă, acesta hotărăște să aducă trupele la Cernăuți și se oferă să sprijine autoritățile române. Detașamentul de soldați români, condus de Ilie Lazăr, s-a deplasat pe jos de la Noua Suliţă  până în Cernăuți, s-au prezentat profesorului Sextil Pușcariu și au oferit sprijinul lor militar.

Consiliul Național Român a solicitat ajutorul guvernului român de la Iași. La 29 octombrie/11 noiembrie, la solicitarea Consiliului Național Român, Divizia 8 Română condusă de generalul Iacob Zadik, din cadrul Corpului 4 Armată, a intrat în Bucovina, în Cernăuți.  După 11 noiembrie, unitățile armatei române au trecut râul Prut și au luat sub control întregul teritoriu al Bucovinei, precum și partea de nord-vest a județului Hotin, aflată până atunci sub ocupație austriacă. Este de menționat că România a trimis trupe în Bucovina numai după ce a primit asentimentul Aliaților prin telegrama din 6 noiembrie 1918.

Restul trupelor ucrainene au părăsit orașul Cernăuți, fără a trage un singur foc, retrăgându-se spre Galiţia, unde aveau loc lupte grele între polonezi și ucraineni.

Majoritatea reprezentanților ucraineni şi evrei bucovineni au refuzat să participe la ședința Congresului General al Bucovinei, pe care îl socoteau nereprezentativ. La Congresul General al Bucovinei au asistat mai mulți oaspeți din Basarabia, Transilvania şi Ungaria.   Congresul a trimis o telegramă omagială regelui Ferdinand, rugându-l să primească sub sceptrul ocrotitor al Majestății sale, Bucovina eliberată.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий