Din neam de pedagogi cu o istorie de o sută de ani

17 05 2022 P 2

La 17 mai, directorul Liceului nr. 1 din Ciudei, Radu Petraşescu, îşi marchează jubileul de 75 de ani. În acest post domnul Radu Petraşescu se află mai bine de trei decenii.

Născut la Ropcea, a urmat clasele superioare anume la Şcoala din Ciudei, una dintre cele mai vechi şcoli româneşti din regiunea Cernăuţi, care a trecut deja în cel de-al treilea secol al existenţei sale. La şcoala natală Radu Petraşescu a revenit în calitate de profesor în 1972, iar în 1990 a fost ales de colectivul pedagogic director al acestei instituţii de învăţământ, funcţie pe care o îndeplineşte cu ardoare tinerească şi cu înţelepciunea anilor până în prezent.

Noul director visa la o şcoală nouă. Era şi dorinţa întregului sat. Or, Şcoala românească din Ciudei cu istorie biseculară se află într-o clădire veche, ridicată în perioada austriacă. În anul 1991 proiectul noii şcoli era deja elaborat, dar s-a destrămat URSS şi proiectul a fost scos de pe ordinea de zi, dar speranţa n-a dispărut. În 2007 a fost propus un nou proiect pentru elaborarea căruia au fost plătite 0,5 milioane grivne, dar nici el n-a fost susţinut. Directorul Radu Petraşescu nu a cedat. În pofida acestor refuzuri, a obţinut ca în vechea încăpere a şcolii să se facă reparaţii capitale şi să fie create condiţii normale pentru elevi şi profesori. Sălile de clasă şi coridoarele sunt pline de flori, iar teritoriul este amenajat ca la cel mai vrednic gospodar din Ciudei.

Stilul de conducere al domnului Radu Petraşescu se bazează pe propriul exemplu: directorul lucrează alături de toţi şi la lucrările de amenajare, şi la activităţi publice, şi chiar a ieşit pe scenă împreună cu pedagogii de la şcoală, executând dansul popular „Coasa”, atât de cunoscut prin părţile locului.

Omul trebuie să lase în urma sa o casă ridicată, o fântână săpată, o livadă sădită… Domnul Radu Petraşescu a dorit să lase o nouă şcoală generaţiilor care vin. În condiţiile de astăzi, când ţara trece printr-un asemenea cutremur social, confruntându-se cu valul distrugător al războiului, un asemenea vis frumos este, deocamdată, irealizabil. Şi, totuşi, directorul Radu Petraşescu a reuşit să creeze o şcoală unde pedagogia e la ea acasă, unde procesul instructiv-educativ este la cel mai înalt nivel. El, descendent dintr-o dinastie de pedagogi cu o istorie de o sută de ani, a  format la Liceul din Ciudei dinastia sa. Profesia de pedagog au îmbrăţişat-o fiica, nora sa… Are cine-i urma exemplul.

Cu prilejul jubileului său onorabil, colectivul pedagogic al Liceului nr. 1 din Ciudei, elevii, părinţii acestora,  precum şi conducerea CTU, prin intermediul ediţiei online a „Libertăţii Cuvântului” îi adresează sincere felicitări domnului Radu Petraşescu, urându-i sănătate şi pace, mulţi ani fericiţi, să fie la fel de energic, cu iniţiative şi responsabil, aşa cum îl cunoaşte de-a lungul anilor întregul sat…

La mulţi ani alături de minunata sa familie de semănători ai binelui şi veşnicului îi doreşte şi colectivul „Libertăţii Cuvântului”.

17 05 2022 P 1

17 05 2022 P 4

17 05 2022 P 3

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий