În școala natală – cu o carte de zile mari

23 09 B 4

Recent scriitoarea și activista publică Maria Toacă a scos de sub tipar o nouă carte – „Boianul meu cu inima română”. Lansarea ei a avut loc la 31 august la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, în cadrul manifestărilor consacrate Zilei Limbii Române. Cartea, apărută cu susținerea financiară a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a fost consacrată jubileului de 500 de ani de la prima atestare documentară a Boianului, localitatea natală a autoarei. Despre ea s-a vorbit și la alte manifestări culturale ale românilor din ținutul nostru, dar lansarea cărții era așteptată în mod deosebit la Boian. Autoarea Maria Toacă a ales pentru aceasta o zi foarte semnificativă – hramul Bisericii Nașterea Maicii Domnului din Boian. Ea a venit în școala dragă, de unde exact cu 50 de ani în urmă a plecat în lumea largă, pe drumul destinului, cu cartea sa de zile mari, care a completat  acest praznic creștin peste an. A fost un eveniment cu semnificații alese pentru scriitoarea Maria Toacă. Consătenii au primit-o cu mare căldură, atmosfera de sinceritate fiind creată de colectivul pedagogic de la Liceul nr.1 din centrul Boianului, în frunte cu directoarea Angela Bota. Dar s-au străduit și elevii:  Maria Drobot, Alexei Dârda, surorile Anastasia și Sofia Poclitar, Nicolae Bandur  și Pavel Cornuța, care au interpretat cântece ce întregesc tematica acestei cărți. Viceprimarul satului, Vasile Babii, i-a înmânat Mariei Toacă legitimația de „Cetățean de onoare al Boianului”. Astfel a fost apreciată activitatea publică (doamna Maria a participat la cele mai importante evenimente din viața spirituală a Boianului) și cea de „cronicar” al destinelor boincenilor. Volumul „Boianul meu cu inima română”, scris, după cum a recunoscut însăși autoarea, pe parcursul întregii ei vieți, poate fi pus alături de solida monografie „Boian” de eminentul profesor de română Vasile Bizovi și de povestirea „La răspântia Boianului” de Viorica Chibac-Cuciureanul, ediția a doua c căreia a fost îngrijită anume de Maria Toacă.

23 09 B 2

Despre cadoul neobișnuit al scriitoarei Maria Toacă, făcut satului Boian cu prilejul jubileului de jumătate de mileniu, au vorbit reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, ministrul plenipotențiar, Nicolae Dan Constantin, Lilia Govornean, președinta Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, Vasile Rauț, președintele Societății „Golgota”, în proiectul căreia susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost inclusă editarea cărții vizate, publicistul Vasile Carlașciuc, absolvent al școlii din Boian, boinceanul Gheorghe Botă, autorul a mai multor volume de nivele despre destinele bucovinenilor.

23 09 B 1

În finalul sărbătorii a fost lansat CD-ul „Cred în fericire” de cunoscuta interpretă Carolina Jitaru, un alt rezultat minunat al susținerii proiectului respectiv de către DRP de la București, dar înaintat de Societatea „Doamnele Române”, președinta căreia este Maria Andrieș. Cele câteva cântece compuse de Carolina Jitaru pe versurile poeților bucovineni s-au înscrie excelent în atmosfera de sărbătoare din sala de festivități a Liceului nr.1 din Boian. Credem în destinul fericit al oamenilor din acest sat pomenit de Eminescu în „Doina” sa, or „inima lui română” va bate peste veacuri.

23 09 B 5

23 09 B 3

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий